Głównym tematem byli młodzi migranci, ich problemy w nowym miejscu oraz
inspirowanie ich do działania. TC trwał pięć pełnych dni, dodając do tego dwa dni na podróż - tydzień. Przyjechałam wieczorem we wtorek 15 listopada, akurat prosto na zajęcia integracyjne. Następnego dnia mieliśmy wprowadzenie do tematyki treningu poprzez grę symulacyjną, a po południu porównywaliśmy różne modele partycypacyjne teoretyczne a także istniejące w państwach uczestników kursu. Wieczorem odbył się wieczorek międzynarodowy. Drugiego dnia mieliśmy spotkanie z gośćmi- migrantami,którzy sami przeszli długą i krętą drogę zanim znaleźli się w tym miejscu w którym są, a teraz sami działają na rzecz ludzi w potrzebie. Było to bardzo inspirujące spotkanie.
Przedpołudnie trzeciego dnia upłynęło na warsztatach, zaś po południu udaliśmy się do miasteczka Uden, które mieliśmy okazję pozwiedzać i złożyć wizytę w klubie młodzieżowym (NGO). W sobotę pracowaliśmy dalej w formie warsztatowej, dużo dyskutowaliśmy o problemach młodych migrantów. Ostatniego dnia wymiany mogliśmy powymieniać się wrażeniami między sobą, pozbierać kontakty i zaplanować dalsze wspólne działania.