Oczekiwałam, iż uczestnictwo w wymianie umożliwi mi konfrontację doświadczeń,
punktów widzenia w celu znalezienia najlepszego rozwiązania w zakresie omawianego tematu. Czuję, że wymiana młodzieżowa spełniła moje oczekiwania, a postawione cele zostały spełnione.Tematyka spotkania poruszała problematykę wykluczenia społecznego i dyskryminacji.Uczestniczyliśmy w warsztatach, które miały zwiększyć naszą świadomość oraz uwrażliwić na problemy społeczne. Największym sprawdzianem w tym zakresie było jednak samo obcowanie z uczestnikami projektu, gdyż były nimi osoby różnego wyznania, koloru skóry, niemówiące po angielsku, czy też osoby z niepełnosprawnością.