Dzięki szkoleniu zdobyłem i poszerzyłem swoją wiedzę z zakresu tolerancji, dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej, a także swoją wiedzę muzyczną i tego jak można ją wykorzystać w procesie szerzenia tolerancji.