Relacja jednej z uczestniczek:

Każdy dzień zaczynaliśmy wspólnym śniadaniem, co bez wątpienia pomogło nam się
zbliżyć do siebie, poznać nawzajem. Następnie organizowane były warsztaty, czasami były one w formie zabawy - jednak zawsze wnioski były zaskakujące i potem zawsze prowadzący interpretował nasze zachowania, wskazywał idealne rozwiązania,ale też mówił o przyczynach naszych niepowodzeń , bo zastosowaliśmy taką a nie inną taktykę.
Było to bardzo pouczające i dające do myślenia.