Zapraszamy do zapoznania się z infopackiem. Podróż i pobyt /mieszkanie, kieszonkowe, fundusz na wyżywienie/ finansowane są z Programu Erasmus+.
W celu zgłoszenia się prosimy o przesłanie załączonej aplikacji oraz CV, Listu Motywacyjnego w j. angielskim do dnia 14.08.2017 na adres: evs@fundacja-cat.pl i komst.eu@outlook.com

 Załączniki: