Jeden z uczestników pisze :

Sesje warsztatowe umożliwiły mi poznanie pracy uczestników w ich krajach i organizacjach.
Uczestniczyliśmy w zajęciach przedstawiających brytyjski model wykorzystywania
działalności biznesowej CSR z korzyścią dla lokalnych szkół.
Wiele się nauczyłam od pozostałych uczestników. Dzieliliśmy się doświadczeniami w pracy z
młodzieżą, wymienialiśmy się technikami i praktykami skutecznego angażowania młodych
ludzi.
Obecnie zajmujemy się drugą częścią projektu polegającą na organizacji wydarzenia.
Wykorzystując umiejętności i wiedzę zdobytą podczas szkolenia przygotowujemy Dzień
Młodzieży, który odbędzie się 12 sierpnia. A już w listopadzie czeka nas ostatnia część
projektu jaką jest szkolenie w UK.Galeria zdjęć: