Relacja uczestniczki: 

Biorąc udział w wymianie dotyczącej street artu i graffiti miałam nadzieję na poznanie bliżej tej kultury, dowiedzenia się więcej na jej temat, a przede wszystkim chciałam nauczyć się ją tworzyć i być jej częścią. Myślę, że moje nadzieje zostały w większości zaspokojone, ponieważ faktycznie czuję, że włożyłam część siebie w projekt, który przygotowaliśmy, a także moja wiedza na temat sztuki ulicznej jest o wiele szersza.

Zostaliśmy podzieleni na 3 grupy: graffiti, wideo oraz hip-hop, w których pracowaliśmy nad swoimi pomysłami. Grupy składały się mniej więcej w równym stopniu z uczestników ze wszystkich krajów.W czasie warsztatów wymienialiśmy się ideami, tak, żeby końcowy efekt był dziełem wszystkich członków grupy.Galeria zdjęć: