Organizowana przez sieć Eurodesk – przy wsparciu programu Erasmus+ -  kampania Time to Move ma zwrócić uwagę młodych Europejczyków na szanse czekające na nich za granicą oraz spopularyzować źródła informacji o międzynarodowej mobilności.

Przez cały październik młodzież z całej Europy będzie mogła uzyskać więcej informacji o ofercie studiów, pracy, podróży lub wolontariatu za granicą oraz o źródłach wiedzy na temat Unii Europejskiej i różnego rodzaju wydarzeń międzynarodowych.

Źródło: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/wydarzenia/time-move-twoja-szansa-w-europie