Projekt koordynowany przez rumuńska organizację A.C.T.O.R. Celem jest stworzenie debaty i współpracy między wszystkimi uczestnikami, specjalistami EVS, mentorami i koordynatorami, w celu poprawy jakości wsparcia mentorów dla młodych wolontariuszy, którzy mają niewiele możliwości związanych z projektami EVS.