Uczestnicy międzynarodowego szkolenia "Community Animators Backpack" finansowanego przez program Erasmus +
odwiedzili wczoraj dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Lesznie. Dzieci zostały podzielone na 7 grup, każda z grup uczestniczyła w dwóch godzinnych warsztatach.
Serdeczne podziękowania dla dyrekcji oraz nauczycieli szkoły za danie naszym uczestnikom takiej możliwości. Dla niektórych to były naprawdę niesamowite przeżycia i ogromne emocje.
Dziękujemy!Galeria zdjęć: