Intercambia to organizacja młodzieżowa tworzona przez i dla młodych ludzi. Nasze główne działania opierają się na uczeniu się międzykulturowym, wykorzystując nieformalne działania edukacyjne i programy dla młodzieży, aby zachęcić młodzież do udziału w międzynarodowym kontekście, znosząc bariery między krajami, redukując rasizm i propagując tolerancję między różnymi kulturami.
Nasza organizacja chce zachęcać młodych ludzi do podejmowania inicjatyw młodzieżowych - wspieramy ich, dostarczając informacje, narzędzia i szkolenia, które pomogą im osiągnąć wyznaczone cele.
Do zadań wolontariuszy należy promocja międzykulturowego uczenia się i uczestnictwa, organizacja seminariów i sesji informacyjnych związanych z Europą, obywatelstwem europejskim, a także inne bardziej nieformalne działania (forum kinowe, spotkania wielokulturowe), w których rozpowszechniamy informacje o UE, międzykulturowe wartości i uczestnictwo.

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację <tu>  i załączenie CV, listu motywacyjnego oraz aplikacji w języku angielskim lub hiszpańskim.

Czas trwania projektu: Początek kwietnia 2018 do Styczeń 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń08/01/2018

Dofinansowanie podróży: 275 euro /obie strony z miejsca zamieszkania/

 

Więcej szczegółów: http://europaerestu.eu/projects/intercambiahostingevs/

Organizacja wysyłająca: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, 2015-1-PL01-KA110-023257