Silvia jest koordynatorką projektów EVS. Pracuje w naszej partnerskiej organizacji ACTOR w Rumunii.

W ramach projektu ME+NTOR odbyła ona u nas tygodniowy staż - tzw. Job Shadowing. 

Przypatrywała się pracy mentorów w naszej organizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z jej relacją:

https://actorromania.wordpress.com/2017/11/02/mentor-such-a-great-learning-opportunity/

W ramach tego samego projektu dwie osoby z naszej organizacji w lutym 2018 r. wyjadą na staż do Rumunii.Galeria zdjęć: