Wolontariusz w Twojej instytucji

 

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej gości wolontariuszy EVS od 2010 roku. Mieliśmy już wolontariuszy m. in z Serbii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Macedonii, Ghany, Armenii, Gruzji, Tunezji, Egiptu, Ukrainy. W ramach swojej pracy w Fundacji wolontariusze odwiedzają różnorakie placówki m. in przedszkola, szkoły, stowarzyszenia, domy kultury, ośrodki opiekuńczo-rehabilitacyjne, zakłady karne. Pobyt wolontariuszy w Polsce pokryty jest z środków Komisji Europejskiej pt. "Erasmus+", wcześniej znanych jako 'Młodzież" i 'Młodzież w Działaniu". Ty również możesz zaprosić wolontariusza do swojej placówki!


 Gorąco zachęcamy do korzystania z możliwość spotkania z naszymi zagranicznymi wolontariuszami, zapraszając ich do swojej placówki, miejscowości itp. 

Aktualnie do Państwa dyspozycji są: 

Wolontariusze 

  • Ruben z Hiszpanii- do 09.2018
  • Dicle i Aykut z Turcji do 07.2018


 Wolontariusze oprócz prowadzenia spotkań dot. ich zainteresowań, mogą przedstawić swój kraj, tradycje, a także możliwości programu Erasmus+. 

Dodatkowo wolontariusze mogą opowiadać o profilaktyce uzależnień w ich krajach. 


Do swojej instytucji można zaprosić jednego lub więcej wolontariuszy. 


WARUNKI 

Aby zaprosić wolontariuszy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go do Fundacji faksem pod numer: +48 656194442 lub emailem:

 misstania.td@gmail.com w tytule prosimy wpisać Zaproś Wolontariusza niezapominajac aby podana osoba kontaktowa w formularzu była zdolna do kontaktu w języku angielskim. 


Wszystkie zaproszenia należy wysłać z przynajmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem. 


Uprzejmie prosimy o dokładne zaplanowanie programu pobytu wolontariusza/y i przesłanie go do Fundacji (szczególnie w sytuacji kiedy wolontariusz ma zaplanowane więcej niż trzy spotkania w jednym dniu), odebranie go/ich z dworca, a w przypadku gdy cała podróż trwa dłużej niż 6 godzin, prosimy o zapewnienie wolontariuszowi/om noclegu. 

Fundacja prosi również o pokrycie kosztów związanych z przejazdem wolontariusza/y z Leszna do miejsca odbywania się prezentacji. Należność za bilety prosimy przekazać wolontariuszowi/om po spotkaniu. Jednocześnie informujemy, że jako organizacja non-profit nie możemy wystawiać rachunków, jedynie pokwitowanie odbioru pieniędzy przez wolontariuszki. Na Państwa prośbę bilety zostaną odesłane pocztą. 

Przypominamy, że decyzja o przyjęciu zaproszenia dla zagranicznego wolontariusza/y zapada jedynie w oparciu o przesłany faksem, scanem formularz.

 Po wysłaniu formularza prosimy upewnić się czy zgłoszenie zostało przyjęte i czy wolontariusz/e będą mogli przyjechać do Państwa w proponowanym terminie. Projekty, w ramach których gościmy wolontariuszy w Polsce jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

 Przykładowe tematy

 Przedstawiamy Państwu kilka propozycji tematów na zajęcia/wykłady/warsztaty z naszymi wolontariuszami. Oprócz typowych prezentacji swoich krajów wolontariusze mają szereg zainteresowań, o których chętnie opowiedzą.
Są to tylko przykłady tematów, jeśli mają Państwo jakieś szczególne preferencje tematyczne zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją!

Obrazek

Name : AYKUT DOYRAN


Age : 24

Studies Field : INTERNATIONAL TRADE

What do you hope to share with other people during your stay in Poland ?


I would like to share my culture, I would like to share my experinces while having fun. I would be glad that, to find my creative ways for teaching in non formal way and I want to get new friendships that will give me new experiences. I would love to give all power to young people that I want to help them to be aware of human rights and finding their strengths. I can cook Turkish cuisine well. I would like to manage Turkish folkloric dances.


What would be your best attributes? 

To be good listener, to be patient, my friends say that, I'm kind and responsible person.

Name : Dicle Kaya

 Age: 22

Studies Field : English Language Teaching, Education

What do you hope to share with other people during your stay in Poland ?

I hope to share my creative drama knowledge because I believe that it can be beneficial in developing and creating performances especially with the children and making the atmosphere more sincere and funny. I would like to share some basic parts of the Turkish traditions and culture through cooking, dancing and acting. Also I hope to share my passion for travelling and backpacking.

 I can prepare workshops/ presentation about ENVIRONMENT AND ECOLOGICAL PROBLEMS

We will talk about environmental issues and mostly ecological problems. Environmental workshop will be a process that allows individuals to explore environmental issues, engage in problem solving, and take action to improve the environment. As a result, individuals develop a deeper understanding of environmental issues and have the skills to make informed and responsible decisions. We will talk about issues such as:

  • Ecological footprint

  • Climate change

  • Air Pollution

  • Endangered spaces( destruction of wildlife)

  • Deforestration

  • Global warning

  • Water Pollutions

  • Waste


What would be your best attributes?

As my best attributes, I can say that I am very open-minded and compatible. I can easily adapt to different places and people. I believe that I have the power to inspire people to realize their own competences. Actually, this is the first reason why I am a teacher. As Gandhi says “Be the change you want to see in the world.” I have the sufficient energy to make people believe that they can do anything. Besides, I am a very creative and responsible person, I have the knowledge for how to make my lessons and activites, projects more productive and interesting.


Obrazek

Obrazek

Name : Rubén Martín
Age : 25
Studies Field : Law


What do you hope to share with other people during your stay in
Poland ?


I want to share my spanish and catalan culture, my
language, and cook a good paella. I can talk about the
nowadays situation in Spain-Catalunya from a first point vision
and teach spanish in the language café.
Although I have worked in a non-governmental organization
helping people, I have also worked as a lawyer I can try to
create some legal process simulations and talk about human
rights and offer to the young people different point of view about
the current society.

What would be your best attributes? 

I really like to speak in public, organize events and prepare dynamic activities. I love play football and teach football to the kids.


Zaproś wolontariusza formularz

Obraz

W razie pytań i watpliwości proszę o kontakt:

Tania Didur

@  misstania.td@gmail.com