Wolontariusz w Twojej instytucji!

1
 

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej gości wolontariuszy EVS od 2010 roku. Mieliśmy już wolontariuszy m. in z Serbii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Macedonii, Ghany, Armenii, Gruzji, Tunezji, Egiptu, Ukrainy. W ramach swojej pracy w Fundacji wolontariusze odwiedzają różnorakie placówki m. in. przedszkola, szkoły, stowarzyszenia, domy kultury, ośrodki opiekuńczo-rehabilitacyjne, zakłady karne. Pobyt wolontariuszy w Polsce pokryty jest z środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Erasmus+", wcześniej znanego jako 'Młodzież" i 'Młodzież w Działaniu". Ty również możesz zaprosić wolontariusza do swojej placówki!

Wolontariusze oprócz prowadzenia spotkań dot. ich zainteresowań, mogą przedstawić swój kraj, tradycje, a także możliwości programu Erasmus+.Dodatkowo wolontariusze mogą opowiadać o profilaktyce uzależnień w ich krajach.Do swojej instytucji można zaprosić jednego lub więcej wolontariuszy.

Gorąco zachęcamy do korzystania z możliwość spotkania z naszymi zagranicznymi wolontariuszami, zapraszając ich do swojej placówki, miejscowości, czy instytucji!

 

Aktualnie do Państwa dyspozycji są wolontariusze:

 
Obraz

Hilal

23/03/2019 - 25/01/2020

Age: 26

Studied field: Energy Systems Engineer

What would you like to share with others in schools/ workshops etc? Turkey has a very different ethnic groups. And I'm one of them. I live in Turkey and Turkish culture of a Circassian as well as I would like also to promote the Circassian culture. Circassian folk dances, music, Circassian language and culture, and perhaps food.

What are you passionate about? I'm interested in Circassian folk dance. This dance is different from many people, absolutely my passion.
I like also to create my own fashion and sew my clothes.

Project: DIVE

1
Obraz

Michel Buffeteau

01/09/2019-30/06/2020

Age: ​22

Studied field: ​Wood construction

What would you like to share with others in schools/ workshops etc? ​I can share and learn how do a little object in wood or anothers type of bricolage. I like sport and nature so I can make animation on this subject. And I'm curious, I can learn new subjets for share.

What are you passionate about? ​I like climbing and others sport. I'm very interesting by global warming because it's primordial. And I'm sensitive to all discriminations (racism, homophobics, macho).


Project: DIVE

Obraz

Tornike Kakalashvili

01/09/2019-30/06/2020

Age: ​21

Studied field: ​Journalism/Political science


What would you like to share with others in schools/ workshops etc? 
I’d like to share with them my previous experience in terms of Erasmus exchanges and other EU-funded projects.

What are you passionate about? I am passionate about cultural/language exchanges.

Obraz

Yaroslav

16/09/2019-30/06/2020

Studied field: ​Law. Nowadays writing PhD thesis in the field of International Law

What would you like to share with others in schools/ workshops etc? I would like to tell teens about possibilities of volunteering and ERASMUS projects. Also I want to tell about my country in interesting way, because Europeans knows not really a lot about my country. I want to prove that study process could be exciting, what I will show through different language games during volunteering.

What are you passionate about? I am passionate about languages and want to make people like me in this aspect. Sometimes people afraid of traveling, so I want to promote it trough a prism of volunteering and ERASMUS activities – it`s safe and not scary, moreover it develops you as person and you becomes better version of yourself.

Obraz

Maksim Ivanov

01/09/2019-01/07/2020

Age: ​25

Studied field: ​Marketing (economics)


What would you like to share with others in schools/ workshops etc? 
I would like to lead Russian and English language clubs and have had experience in many different workshops (handmade toys, decorating etc.)

What are you passionate about? I am passionate about studying and self-developing.

UWAGA ZMIANA!

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy formularz!


Aby zaprosić wolontariuszy należy wypełnić:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wszystkie zaproszenia należy wysłać z przynajmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem. 

Uprzejmie prosimy o dokładne zaplanowanie programu pobytu wolontariusza/y i przesłanie go do Fundacji (szczególnie w sytuacji kiedy wolontariusz ma zaplanowane więcej niż trzy spotkania w jednym dniu), odebranie go/ich z dworca, a w przypadku gdy cała podróż trwa dłużej niż 6 godzin, prosimy o zapewnienie wolontariuszowi/om noclegu. 

Fundacja prosi również o pokrycie kosztów związanych z przejazdem wolontariusza/y z Leszna do miejsca odbywania się prezentacji. Należność za bilety prosimy przekazać wolontariuszowi/om po spotkaniu. Jednocześnie informujemy, że jako organizacja non-profit nie możemy wystawiać rachunków, jedynie pokwitowanie odbioru pieniędzy przez wolontariuszy. Na Państwa prośbę bilety zostaną odesłane pocztą. 

Przypominamy, że decyzja o przyjęciu zaproszenia dla zagranicznego wolontariusza/y zapada jedynie w oparciu o przesłany faksem lub scanem formularz.Po wysłaniu formularza prosimy upewnić się czy zgłoszenie zostało przyjęte i czy wolontariusz/e będą mogli przyjechać do Państwa w proponowanym terminie.

Projekty, w ramach których gościmy wolontariuszy w Polsce są realizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

 

 Przykładowe tematy:

1

Wolontariusze podczas zajęć zorganizowanych w Państwa instytucji w sposób ciekawy i interaktywny zaprezentują swoją kulturę, pasję lub przeprowadzą dyskusję na zaproponowane przez Państwa tematy. Prosimy o kontakt z naszą Fundacją w celu ustalenia szczegółowego programu spotkania.

Przykładowe scenariusze zajęć przygotowane przez aktualnych wolontariuszy:

 


 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

tetyana@fundacja-cat.pl

+48 576 216 536