Wolontariusz w Twojej instytucji

 

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej gości wolontariuszy EVS od 2010 roku. Mieliśmy już wolontariuszy m. in z Serbii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Macedonii, Ghany, Armenii, Gruzji, Tunezji, Egiptu, Ukrainy. W ramach swojej pracy w Fundacji wolontariusze odwiedzają różnorakie placówki m. in przedszkola, szkoły, stowarzyszenia, domy kultury, ośrodki opiekuńczo-rehabilitacyjne, zakłady karne. Pobyt wolontariuszy w Polsce pokryty jest z środków Komisji Europejskiej pt. "Erasmus+", wcześniej znanych jako 'Młodzież" i 'Młodzież w Działaniu". Ty również możesz zaprosić wolontariusza do swojej placówki!


 Gorąco zachęcamy do korzystania z możliwość spotkania z naszymi zagranicznymi wolontariuszami, zapraszając ich do swojej placówki, miejscowości itp. 

Aktualnie do Państwa dyspozycji są: 

Wolontariusze 
 • Rodolfo z Portugalii - do 15.12.2017
 • Davit z Gruzji- do 5.01.2018
 • Ruben z Hiszpanii- do 09.2018
 • Dicle i Aykut z Turcji do 07.2017

 • Od 13.10 do 10.12.2017 :

 • Maelle i Tom z Francji
 • Anastazja T i Anastazja M z Grecji
 • Alberto z Włoch

 Wolontariusze oprócz prowadzenia spotkań dot. ich zainteresowań, mogą przedstawić swój kraj, tradycje, a także możliwości programu Erasmus+. 

Dodatkowo wolontariusze mogą opowiadać o profilaktyce uzależnień w ich krajach. 


Do swojej instytucji można zaprosić jednego lub więcej wolontariuszy. 


WARUNKI 

Aby zaprosić wolontariuszy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go do Fundacji faksem pod numer: +48 656194442 lub emailem:

 m.domagala@fundacja-cat.pl w tytule prosmimy wpisać "Zaproś wolontariusza"


Wszystkie zaproszenia należy wysłać z przynajmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem. 


Uprzejmie prosimy o dokładne zaplanowanie programu pobytu wolontariusza/y i przesłanie go do Fundacji (szczególnie w sytuacji kiedy wolontariusz ma zaplanowane więcej niż trzy spotkania w jednym dniu), odebranie go/ich z dworca, a w przypadku gdy cała podróż trwa dłużej niż 6 godzin, prosimy o zapewnienie wolontariuszowi/om noclegu. 

Fundacja prosi również o pokrycie kosztów związanych z przejazdem wolontariusza/y z Leszna do miejsca odbywania się prezentacji. Należność za bilety prosimy przekazać wolontariuszowi/om po spotkaniu. Jednocześnie informujemy, że jako organizacja non-profit nie możemy wystawiać rachunków, jedynie pokwitowanie odbioru pieniędzy przez wolontariuszki. Na Państwa prośbę bilety zostaną odesłane pocztą. 

Przypominamy, że decyzja o przyjęciu zaproszenia dla zagranicznego wolontariusza/y zapada jedynie w oparciu o przesłany faksem, scanem formularz.

 Po wysłaniu formularza prosimy upewnić się czy zgłoszenie zostało przyjęte i czy wolontariusz/e będą mogli przyjechać do Państwa w proponowanym terminie. Projekty, w ramach których gościmy wolontariuszy w Polsce jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

 Przykładowe tematy

 Przedstawiamy Państwu kilka propozycji tematów na zajęcia/wykłady/warsztaty z naszymi wolontariuszami. Oprócz typowych prezentacji swoich krajów wolontariusze mają szereg zainteresowań, o których chętnie opowiedzą.
Są to tylko przykłady tematów, jeśli mają Państwo jakieś szczególne preferencje tematyczne zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją!

Obrazek

Name : AYKUT DOYRAN


Age : 24

Studies Field : INTERNATIONAL TRADE

What do you hope to share with other people during your stay in Poland ?


I would like to share my culture, I would like to share my experinces while having fun. I would be glad that, to find my creative ways for teaching in non formal way and I want to get new friendships that will give me new experiences. I would love to give all power to young people that I want to help them to be aware of human rights and finding their strengths. I can cook Turkish cuisine well. I would like to manage Turkish folkloric dances.


What would be your best attributes? 

To be good listener, to be patient, my friends say that, I'm kind and responsible person.

Name : Dicle Kaya

 Age: 22

Studies Field : English Language Teaching, Education

What do you hope to share with other people during your stay in Poland ?

I hope to share my creative drama knowledge because I believe that it can be beneficial in developing and creating performances especially with the children and making the atmosphere more sincere and funny. I would like to share some basic parts of the Turkish traditions and culture through cooking, dancing and acting. Also I hope to share my passion for travelling and backpacking.

What would be your best attributes?

As my best attributes, I can say that I am very open-minded and compatible. I can easily adapt to different places and people. I believe that I have the power to inspire people to realize their own competences. Actually, this is the first reason why I am a teacher. As Gandhi says “Be the change you want to see in the world.” I have the sufficient energy to make people believe that they can do anything. Besides, I am a very creative and responsible person, I have the knowledge for how to make my lessons and activites, projects more productive and interesting.


Obrazek

Obrazek


Name: Tom LHOR


Age: I´m 19 years old

What do you hope to share with people during you stay in Poland ? : I would like to share my culture , my experienes firstly , funny moments , and things we´ll keep in mind forever

What would be your best attribute ? :
- I speak at least two languages fluently , English and French , I also learned a litle bit of
Chinese in school , and Italian at home with my italian family
- I´m passionate with sport and I´ve practise a lot of sport even I´m young , so I can organise
some games or training without problems
- I´m able to do every Jobs even it´s boring , no matter
- I did a lot of travel , because I like geografy and history so much so I know the story of lots of
countries
- I used to draw when I was younger so I can organise some drawing games

Name: Maëlle

Age: 20

Studies Field: Language Literature and Civilization / Teaching

What do you hope to share with other people during your stay in Poland?

- I hope to share parts of the french culture, for the others to have a better understanding of it, from the traditions to the language, in an interactive way and with new perspectives.  I  hope to share my knowledge of teaching in an non formal way to be able to the others to learn with a lot of fun. 

- I am also a very manual person and I would love to give the opportunity for the others to wake up their creative side. I would be happy to animate a recycling workshop in a class, to have fun and save the planet at the same time!

- I can do a drawing workshop, to learn how to create perspectives in simple ways, or little characters and comics! I want to show that everybody can draw, have fun, and be proud of his work!

What would be your best attributes? 

I am imaginative and always motivated, I am fully invested in the projects that I am carrying.I am open minded, I use my creativity for new activities, and I adapt them to the public in front of me.Obrazek

Obrazek

Name : Rubén Martín
Age : 25
Studies Field : Law


What do you hope to share with other people during your stay in
Poland ?


I want to share my spanish and catalan culture, my
language, and cook a good paella. I can talk about the
nowadays situation in Spain-Catalunya from a first point vision
and teach spanish in the language café.
Although I have worked in a non-governmental organization
helping people, I have also worked as a lawyer I can try to
create some legal process simulations and talk about human
rights and offer to the young people different point of view about
the current society.

What would be your best attributes? 

I really like to speak in public, organize events and prepare dynamic activities. I love play football and teach football to the kids.


Name: Natasa Tzavara

Age: 26

Studies Field : Sociology/ MSc Labor and Employment Policies

What do you hope to share with other people during your stay in Poland ?

First of all, I want to share some parts of the Greek language, e.g. find commons and differences, teach basic phrases of everyday life etc. Another part that I want to share is the Greek traditions (what we do during the Christmas or the Easter). Also, I have planned some games especially for children, based on the Greek culture, eg Greek music that has a lot of styles and parts. Speaking more specifically, we can dance together an easy traditional dance, play “music chairs” with Greek songs or make a Greek flag with colors and papers.

I have an excellent relation and contact with children obtained by my voluntary experience as a teacher. Teaching is a part of my life and children and teenagers are an inspiration. We can learn a lot of them and obtain a different viewpoint of life. Exept of sociology and related lessons I can teach photography and art (painting, drawing) because I am a passionate, amateur photographer and artist. 

What would be your best attributes?

I am a friendly person who loves to share things with other people. I have a big imagination and creativity, thus I make a lot of crafts, like paintings, sketches, handmade stuff like jewelries etc.  In my opinion the most important is that I give to other people power to continue their goals despite the difficulties and I am trustful and supportive which makes me a good friend and co-worker. 

Obrazek

Name : Anastasia Mimikou

Age : 24

Studies Field : education in primary school

What do you hope to share with other people during your stay in Poland ?

My experiences which have been gained through working, leaving and traveling. I would like to share good moments, help them as I can in everyday life and in the workshops.

What would be your best attributes?

 As I teacher I believe that I would be very useful in the classroom bringing different ways of learning and new methods. It is very new idea in Greek schools to combine chess and learning, because it is a game which demand clear thought and estimate the movement that the other player may do. So a student can sharpen his awareness and his mind.

 Also, I like connecting learning with music, drawing or collage. I believe that we learn better when we use many objects that wake our senses.


Obrazek

Obrazek

Name :  Alberto Seligardi

Age : 24

What do you hope to share with other people during your stay in Poland ?

I whish to share my energy, my abilities and my knowledge! Hoping that other people will share a little of them with me, of course

What would be your best attributes?

  Here is a list of my abilities and knowledges:

  - I would REALLY like to keep a philophical/ethical forum about Human Rights with youngsters. Through answering to several questions, the students would discuss one or more articles of the Universal Declaration of Human Rights with the aim of let them develop their own ideas, know better the Human Rights and let them confront each other.

  - I have a great knowledge of european contemporary history, particulary about the 1900. I even have a good knowledge about philosophy, anthropology and in general of other cultures (I have a three-years degree)

  - I spent a month in both Morocco and Rwanda, so I could to cultural presentations about them
  - As every italian, I know very well italian culture and food (and the typical mistakes made in it out of Italy)
  - I am an amateur photographer
  - I know martial discipline for street self-defense (Muay Boran)
  - I like to pratice an athletic workout
  - I studied as a computer technician and worked as a web designer

  - I am creative, I like to write, tell and/or comment stories, reports, romance and current news from the whole World

Rodolfo, Portugal, 26
 
What can you share with other people, what can you speak about at schools?

On a personal level, I can talk about political, cultural and civic issues.

At the school level, I can approach students in a variety of situations, that is, take a brief approach to how important it is to learn to be a better people, because with school we make our future.

Obrazek


DAvit, Gruzja,23

What can you share with other people, what can you speak about at schools?
About my country, History, culture, traditions, mentality. Can talk about healthy lifestyle, every kind of experience what I have.

Obrazek

Zaproś wolontariusza formularz

Obraz

W razie pytań i watpliwości proszę o kontakt:

Magdalena Domagała

@ m.domagala@fundacja-cat.pl

tel. 888 496 548