Alexandra's final report - NEWBIE

Jak wspomina i podsumowuje swój udział w projekcie długoterminowym Alexandra? Zobaczcie sami! How does Alexandra recalls and summarizes her participation in long-term project? See for yourself!

Czytaj więcej