Dzięki projektowi zrealizowanemu w ramach Eurodeskowego Konkursu Grantowego 2018:

- zrealizowano 15 warsztatów integracyjno szkoleniowych w 14 placówkach, na terenie 3 wojewódźtw (Wielskopolskie, Lubuskie i Dolnośląskie) oraz 1 dodatkowy EUROCAMP przeprowadzony przez wolontariuszy zagranicznych z Stowarzyszenia „Jeden Świat” w Szamotulach,
- przeprowadzono 2 700 minut szkoleniowych dla młodzieży,
- w EUROCAMPACH wzięło udział 380 uczestników, co znacznie przewyższyło minimalne założenie 225 młodych osób oraz zostało potwierdzone listami obecności,
- stworzono teledysk projektowy oraz rozpoczęto jego upowszechnianie w sieci Eurodesk Polska i poza nią,
- opracowano i wydano 1 000 ulotek upowszechniających rezultaty projektu oraz promującą organizacje partnerskie, Eurodesk Polska, FRSE oraz program Erasmus+,
- aktywnie zaangażowano 9 zagranicznych wolontariuszy w realizację warsztatów,
- zorganizowano Drzwi Otwarte Projektu, w których uczestniczyło 18 młodych osób, w tym 3 międzynarodowych wolontariuszy,
- uczestników Festyny Organizacji Pozarządowych Aktywne Obywatelskie Leszno zapoznano z ofertą edukacyjną KBE,
- 7 uczestników projektu zostało mentorami dla zagranicznych wolontariuszy: 5 osób w Fundacji Centrum Aktywności Twórczej oraz 2 w Stowarzyszeniu „Jeden Świat”.
- 4 uczestników zgłosiło się na mentorów dla zagranicznych wolontariuszy do Stowarzyszenia „Jeden Świat”,
- 9 uczestników wyraziło chęć wzięcia udziału w projekcie wolontariatu krótkoterminowego w okresie wakacji, z czego 4 skontaktowało się z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej, a 5 osób ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat”,
- 20 e-maili od uczestników zainteresowanych udziałem w projektach programu Erasmus+ otrzymanych przez Stowarzyszenie „Jeden Świat”,
- 10 uczestników drzwi otwartych zaczęło aktywniej angażować się w działania Fundacji Centrum Aktywności Twórczej,
- 2 nauczycielki wraz z grupami młodzieży uczestniczącymi w warsztatach zgłosiły się do Stowarzyszenia „Jeden Świat” z prośbą o pomoc w napisaniu wymiany młodzieżowej,
- 2 szkoły chciałyby gościć wolontariuszy EVS (szkoła w Pniewach oraz XII LO w Poznaniu),
- 3 nowe placówki, nieuczestniczące w projekcie, zwróciły się do Stowarzyszenia „Jeden Świat” z prośbą o przeprowadzenie EUROCAMPÓW,
- 2 dodatkowe warsztaty o wolontariacie europejskim przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” dla grupy uczniów oraz drużyny harcerskiej,
- 4 szkoły biorące udział w projekcie zaprosiły wolontariuszy zagranicznych z Fundacji CAT do swojej placówki w celu przeprowadzenia prezentacji kulturowych,
- 7 placówek uczestniczących w projekcie wyraziło chęć uczestnictwa w kolejnych warsztatach, 
- zaproszenie Stowarzyszenia "Jeden Świat" na wiosenne Targi Edukacyjne.

 

Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Erasmus+