Na naszym kanale youtube znajdziesz teledysk podsumowujący zrealizowany przez nas, przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Jeden Świat" oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przesiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, projekt "Wspólnie odkrywamy możliwości, otwierając się na europejskie nowości". 

W EUROCAMPACH wzieło udział 380 uczestników w wieku 16 – 25 lat. Młodzież głównie pochodziła z niezurbanizowanych (wiejskich) lub mniejszych miejscowości i dla większości z nich było to pierwsze spotkanie z zagranicznymi wolontariuszami. 180 minutowe integracyjno-szkoleniowe EUROCAMPY zostały przeprowadzone w oparciu scenariusz zajęć, składający sie z trzech części, w dwóch językach (po angielsku i polsku). W interaktywnym warsztacie wykorzystano metody edukacji pozaformalnej, design thinking, pobudzające kreatywnośc oraz położono szczególny nacisk na rozwój kompetencji językowych.

Pierwsza część miała na celu przełamanie lodów, integrację grupy oraz lepsze poznanie się dzięki licznym grą i zabawą. Druga część pomogła młodzieży zauważyć potencjał w nich tkwiący oraz wymagała od nich pracy grupowej i komunikacji. Trzecia część dostarczyła im informacji na temat możliwości jakie daje im program Erasmus+ oraz Eurodesk Polska, a także odkryła dokumenty Europass.

Ponadto młodzież miała możliwość poznania międzynarodowych wolontariuszy, ich kultury i przełamania barier posługiwania się językiem angielskim. W realizację warsztatów było zaangażowanych 9 wolontariuszy zagranicznych z: Hiszpanii, Indonezji, Kosowa, Ukrainy, Portugalii i Turcji.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vdxOE2B4ju8