Gala Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, EduInspiracje 2018, na której rozdano „Edukacyjne Oscary”, odbyła się pod hasłem „Podziel się Sukcesem”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów edukacyjnych dofinansowanych przez FRSE i promocja przedsięwzięć, które inspirują oraz podejmują ważne tematy. Nominacje w konkursie EDUInspiracje przyznawane są przez ekspertów wewnętrznych FRSE.  W 2018 r. przyznano łącznie 53 nominacje w 10 kategoriach zwykłych i 1 kategorii specjalnej, związanej
z obchodami 25 lat działalności/istnienia FRSE. Nagrody w tej kategorii wręczał wraz z dyr. generalnym Fundacji dr. Pawłem Poszytkiem oraz wieloletni dyrektor FRSE dr Witold Sienkiewicz (dyrektor generalny w latach 1993-2006).

W kategorii EDUInspirator Fundacja chciała wyróżnić osoby, które dzięki uczestnictwu
w programach zarządzanych przez FRSE, wpływają na rozwój systemu edukacji
w środowisku lokalnym. W 2018 r. wpłynęły 94 zgłoszenia. Po ich przeanalizowaniu, eksperci wewnętrzni FRSE nominowali do nagrody 25 osób w 5 kategoriach.

 

Źródło: https://www.frse.org.pl/gala-wreczenia-nagrod-edukacyjnych/