Nazwa projektu: "HOLP: HOLISTIC OUTDOOR LEADERSHIP PROGRAM"
Rodzaj projektu:  ERASMUS + TRAINING OF TRAINERS
Organizacja goszcząca: Madrid Outdoor Education
Organizacja wysyłająca: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
Miejsce: PUEBLA DE LA SIERRA (MADRID), Hiszpania
Termin: 25 czerwca - 01 lipca 2021 [25 czerwca i 01 lipca - daty podróży]
Liczba uczestników z Polski: 2 osoby

Cele projektu:
Projekt Holistic Outdoor Leadership jest to kurs szkoleniowy oparty na edukacji empirycznej. W trakcie tej podróży będziemy odkrywać różne elementy, które budują przywództwo oraz niezbędne zdolności do promowania i konsolidowania inteligentną grupę.

- Międzynarodowi edukatorzy będą połączeni poprzez sieć współpracy między stowarzyszeniami. W której edukatorzy i organizacje będą współpracować w celu poprawy jakości przyszłych działań szkoleniowych, dzieląc się zasobami i ułatwianie tworzenia struktur wsparcia dla młodzieży. młodych ludzi. W ten sposób pomnożone zostaną powiązania i zwiększone możliwości działania. działania.

- Organizacje i edukatorzy zostaną przeszkoleni w zakresie zasobów i umiejętności, aby zachęcać i rozwijać zachowania przywódcze w swoich społecznościach. Poprzez zastosowanie metodologii opartych na doświadczeniu, takich jak Outdoor Education, wraz z wykorzystaniem technik edukacji nieformalnej. Dla dalszego rozwoju i uznania innego sposobu uczenia się na podstawie doświadczeń.

- W trakcie tego procesu zostanie podkreślone znaczenie programu Erasmus+ jako okazji do rozwijania działań, poprzez nasz własny przykład młodych ludzi, którzy z powodzeniem opracowują i prowadzą projekty. Dzięki stronie Celem jest zainspirowanie innych edukatorów do aktywnego zaangażowania się w życie swojej społeczności w swojej społeczności poprzez promowanie wartości Unii Europejskiej.

W związku z tym, oto niektóre z wybranych tematów:
Lider a przywództwo - Przywództwo kolektywne - Role - Asertywna komunikacja - Transformacja konfliktu - Podejmowanie decyzji - Siła języka języka - Zarządzanie emocjami - Inteligencja grupowa.

Profil uczestnika:
Wiek od 18+ lat (do bez ograniczeń)
Osoby aktywne w dziedzinie edukacji i szkoleń zdolne do dzielenia się zdobytą wiedzą w swoich społecznościach.
Wolontariusze w dziedzinie edukacji i pracy z młodzieżą.
Facylitatorzy i trenerzy w dziedzinie edukacji formalnej i edukacji formalnej i nieformalnej.
Pracownicy socjalni.
Wymagane jest doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i/lub młodzieżą.
Odpowiedzialność i zaangażowanie we wszystkie działania w ramach projektu (przed, w trakcie i po zakończeniu głównego działania).
Język angielski wystarczający do komunikacji i dzielenia się opinie.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA - zapoznaj się z poniższymi punktami:

Uwaga! Każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport!

1. Aplikowanie:
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/MQhAcSvToqz8DYfH8 do dnia 28 maja 2021 r.

2. Opłata za uczestnictwo:
Opłata administracyjna wynosi 30 euro (130zł). Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłat.


3. Ubezpieczenie:
 Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia podróżnego, które obejmuje wszelkie sytuacje związane z COVID-19, które mogą wystąpić w Hiszpanii podczas programu (kwarantanna, koszty leczenia, PCR, itp.)
Ponadto uczestnicy powinni posiadać kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

4. Limit kosztów podróży:
Zgodnie z przewodnikiem programu Erasmus+, Kalkulatorem Odległości Erasmus+ i założeniami projektu uczestnikom z Polski przysługuje budżet na podróż w obie strony (w sumie tam i powrót) w wysokości 360 EURO. W ramach budżetu na podróż powinny zostać również wykupione testy PCR z wynikiem w języku angielskim.

5. Obowiązkowe testy COVID-19:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu i podniesienia poziomu ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa COVID-19 uczestnicy są zobowiązaniu do przedstawienia negatywnego wyniku PCR na obecność wirusa COVID-19 (w języku angielskim). Test powinien być wykonany nie później niż 72h przed lądowaniem w Hiszpanii. Organizatorzy dokonają zwrotu kosztów testu uczestnikom na podstawie faktury i negatywnego wyniku testu.
Ważne! Na chwilę obecną nie posiadamy informacji czy osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z konieczności zrobienia testu PCR. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Osoby zaszczepione są zobowiązane przedstawić organizatorom kopię zaświadczenia o wykonaniu szczepienia.

6. Odpowiedzialny udział - oczekujemy od ciebie maksymalnego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przeprowadzenia działań upowszechniających po zakończeniu szkolenia.

 

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy z Wiktorią Walenciak - koordynatorką projektu (wiktoria@fundacja-cat.pl)Załączniki: