Nazwa projektu: "Becoming a social Entrepreneur"
Organizacja goszcząca: Renavas, Litwa
Termin projektu: 6 września do 15 września, 6 i 15 dniami podróży
Liczba uczestników z Polski: 7 uczestników młodzieżowych i jeden lider  z Polski 
Wiek uczestników: 18 - 30 lat

Terminy APV: 2 do 5 września (2 i 5 to dni podróży - Plan jest taki, żeby zrobić APV przed projektem)
Ilość uczestników APV: jeden uczestnik i jeden lider 

Obserwując przykłady świata zachodniego, w którym społeczne biznesy odnoszą sukcesy przez dziesięciolecia, zdaliśmy sobie sprawę, że mamy każdą okazję do edukowania młodych ludzi, dzielenia się informacjami o zasadach i korzyściach płynących z takich właśnie biznesów.
Celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, skupiając się na modelu biznesu społecznego, zapewniając młodym ludziom ważne podstawy przedsiębiorczości i wzmocnienie motywacji do samorealizacji. 

Zadania:
- nauczenie młodych rozumienia modelu biznesu społecznego poprzez rozwój ich zrozumienie procesu tworzenia przedsiębiorstw społecznych i samego biznesu;
- nauczanie przedsiębiorczości: przekazanie wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem poprzez dzielenie się doświadczeniem przedsiębiorców o ugruntowanej pozycji;
- szkolenie w zakresie bycia przedsiębiorcą: dostarczanie wiedzy, a także motywowanie i zachęcanie do założenia działalności społecznej;
- rozwijanie odpowiedzialności społecznej: uczenie rozpoznawania problemów społecznych igenerowania pomysłów na biznes społeczny aby uzyskać zamierzony rezultat

Planowane działania:
Poznanie koncepcji przedsiębiorczości społecznej.
Rozmowy z przedsiębiorcami wyjaśniające warunki powodzenia biznesu i cech, których potrzebuje odnoszący sukcesy przedsiębiorca.
Zadania i odgrywanie ról w identyfikowaniu problemów społecznych i jak mogą być adresowane poprzez społeczny model biznesowy.
Zapoznanie się z etapami planowania biznesu.
Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w projekcie: uczestnicy wybiorą pomysł, dla którego opracują plan działania - biznes społeczny.
Zostanie przygotowana prezentacja pomysłu dla społeczności lokalnej - wydarzenie finałowe projektu.
Wieczory kulturalne. Grupy narodowe uczestników prezentują swoje kraje kultura, ciekawe, sławni ludzie, tradycyjne tańce, gry i tak dalej.

Pozostałe informacje zawarte są w infopacku załaczonym poniżej.

Po więcej inforrmacji prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką: wiktoria@fundacja-cat.pl

 

 

=============

WARUNKI UCZESTNICTWA - zapoznaj się z poniższymi punktami:

Uwaga! Każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport! 

1. Zapoznaj się z załączonymi dokumentami: Infopackiem oraz Regulaminem wyjazdów międzynarodowych.

2. Wyślij aplikację:
Osoby zainteresowane udziałem w wymianie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu), i przesłanie go na adresy mailowe: wiktoria@fundacja-cat.pll ; fundacja.cat@gmail.com nie później niż do 10 sierpnia 2021 r. Po tym terminie otrzymasz odpowiedź zwrotną o zakwalifikowaniu się.

3. Wnieś opłatę administracyjną:
Opłata administracyjna w wysokości 30 euro // 20 euro dla wolontariuszy Fundacji CAT 

4. Zorganizuj sobie ubezpieczenie:
Ubezpieczenie podróżne i wypadkowe należy do obowiązków uczestników. Zalecamy zakup standardowego ubezpieczenia podróżnego i ubezpieczenia wypadkowego. Obywatele Unii Europejskiej są uprawnieni do wyrobienia sobie bezpłatnie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - wszystkim uczestnikom zaleca się zabranie jej ze sobą.

5. Wspólnie z liderem i uczestnikami zorganizujesz podróż!
Zwrotu kosztów podróży dokonywać będzie ogranizator do kwoty 275 euro na osobę na podstawie:

  • oryginalnych biletów (autobus, pociąg, samolot) oraz paragonów/faktur, na których odnotowano cenę;
  • oryginalnych kart pokładowych - prześlij nam kartę pokładową w wersji papierowej lub wydrukowanej .pdf. - ZRZUTY Z EKRANÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NIE SĄ AKCEPTOWANE!

Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza programu Excel, w którym będziesz musiał/a zapisać wszystkie swoje wydatki. Formularz prześlemy Ci wraz z instrukcjami. Tylko osoby, które będą uczestniczyć w pełni w szkoleniu dostaną zwrot kosztów podróży!


6. Udział w projekcie - oczekujemy od ciebie maksymalnego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

7. Bezpieczny powót do domu i sprawozdanie z realizacji działania - przesłane do organizatora

 

                                                   Załączniki: