"Zawody DART" dla osób niesłyszących i niedosłyszących przygotowany przez Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Lesznie. Profesjonalne zawody "DART'a" zostały zorganizaowane dla około 40 osób niesłyszących i niedosłyszących z terenów Miasta Leszna. Stworzenie warunków do aktywności społecznej osób niesłyszących i niedosłyszących, kształtowanie poczucia przynależności do grupy i czerpania przyjemności z kontaktów społecznych to cele jakie zostały zrealizowane w ramach tego projektu.

Więcej informacji znajdziesz na: http://ngo.leszno.pl/Regranting_Bomba_Inicjatyw_II.html

Leszczyńskie NGO.
"Zawody DART" dla osób niesłyszących i niedosłyszących przygotowany przez Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Lesznie. Profesjonalne zawody "DART'a" zostały zorganizaowane dla około 40 osób niesłyszących i niedosłyszących z terenów Miasta Leszna. Stworzenie warunków do aktywności społecznej osób niesłyszących i niedosłyszących, kształtowanie poczucia przynależności do grupy i czerpania przyjemności z kontaktów społecznych to cele jakie zostały zrealizowane w

Więcej informacji znajdziesz na: http://ngo.leszno.pl/Regranting_Bomba_Inicjatyw_II.html

Leszczyńskie NGO.
W ramach projektu Stowarzyszenie zajęło się wsparciem seniorów. Zorganizowano szkolenie na temat metod relaksacji oraz cykl zajęć praktycznych związanych z tematem przewodnim.

Więcej informacji znajdziesz na: http://ngo.leszno.pl/Podsumowanie_Bomby_Inicjatyw_2.html?fbclid=IwAR0kEFX5OUa25VNg10Nl0Ze_mha9nSzz3O4nxW7qRael3Lrlwg2bCUmYc6w

Leszczyńskie NGO.
W ramach projektu Stowarzyszenie zajęło się wsparciem seniorów. Zorganizowano szkolenie na temat metod relaksacji oraz cykl zajęć praktycznych związanych z tematem przewodnim.

Więcej informacji znajdziesz na: http://ngo.leszno.pl/Podsumowanie_Bomby_Inicjatyw_2.html?fbclid=IwAR0kEFX5OUa25VNg10Nl0Ze_mha9nSzz3O4nxW7qRael3Lrlwg2bCUmYc6w

Leszczyńskie NGO.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu podsumowującego projekt:

http://elka.pl/content/view/90846/633/