EuroCamp - Multikulturowe warsztaty wyjazdowe lub stacjonarne


EuroCamp to niesamowita interkulturowa przygoda edukacyjna, która przede wszystkim ma za zadanie wzmocnić kompetencje społeczno-kulturowe uczniów, rozwinąć ich umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim, a także poszerzyć wiedzę zwłaszcza na temat krajów Europy oraz możliwości kształcenia w Unii Europejskiej.


 EuroCamp to niesamowita interkulturowa przygoda edukacyjna, która przede wszystkim ma za zadanie wzmocnić kompetencje społeczno-kulturowe uczniów, rozwinąć ich umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim, a także poszerzyć wiedzę zwłaszcza na temat krajów Europy oraz możliwości kształcenia w Unii Europejskiej. To wszystko razem stanowi niebywałą inwestycję w rozwój potencjału uczestników oraz otwarcie kolejnych drzwi edukacyjnych. 


Warsztaty prowadzone będą w drodze interakcji z dużym naciskiem na aktywność uczestników, których zaangażowanie przekładać się będzie na realne efekty. Liczne nietypowe zadania i zabawy będą stymulowały kreatywne myślenie uczniów i zachęcały do twórczej aktywności. Spędzony atrakcyjnie czas w gronie klasowym korzystnie wpłynie na atmosferę i budowanie więzi grupowych. Ze względu na to, iż większość zajęć będzie prowadzona w języku angielskim, a ponad to uczniowie będą mieli kontakt z zagranicznymi wolontariuszami podczas warsztatów możliwe będzie pogłębianie ich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim. 


Program warsztatu może dotyczyć takich obszarów tematycznych jak: 

Kreatywność - wzmocnienie twórczego potencjału, ukazanie różnorodności, łamanie schematów i stereotypów, pobudzenie do większej otwartości i tolerancji. 

Komunikacja – poznanie własnego stylu komunikowania się, zrozumienie różnic w stylach komunikowania się, wzrost umiejętności w zakresie skutecznego dialogu i osiąganiu własnych celów dzięki dobrze prowadzonym rozmowom. 

Współpraca – wzmocnienie dobrej współpracy w grupie, poznanie ról grupowych oraz ważnych zasad życia grupowego/społecznego. 


Poza sesjami warsztatowymi program obozu przewiduje także ciekawe formy spędzania czasu wraz z wolontariuszami. Do takich zajęć zaliczyć można między innymi: karaoke, noc filmową, gry terenowe, gry planszowe, zabawy ruchowe czy prace plastyczne. Podczas spontanicznych aktywności uczniowie będą mieli większą swobodę a zarazem bardziej naturalny kontakt z obcokrajowcami. 

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów oraz europejskich wolontariuszy pochodzących z takich krajów jak: Włochy,  Hiszpania, Estonia, Portugalia, Węgry. 


EuroCamp może mieć postać 2-3 dniowego wyjazdu klasowego np. do Osiecznej, ale także może być zrealizowany na miejscu w szkole czy też w siedzibie Fundacji Centrum Aktywności Twórczej bądź wspierającej projekt Arenie Kreatywnej Edukacji. 


Aktualnie eurocampy stacjonarne (1 dniowe) prowadzimy od 10zł/ os.

Zapraszamy do kontaktu:

+48 888 496 548


Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek