Kim jesteśmy? 
About us

FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ narodziła się w Lesznie, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie z inicjatyw trzech młodych osób, wierzących w potencjał młodzieży i możliwość aktywizacji lokalnej społeczności. Jako pełnoprawna organizacja istniejemy od 30.12.2008 r. W Zarządzie Fundacji zasiadają ludzie, którzy entuzjazmu mają w nadmiarze i chcą go spożytkować działając na rzecz rozwoju młodzieży i rozwoju naszego regionu. 

FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ founded in Leszno on the initiative of three young people who believed in the potential of youth and the possibility of activating the local community. In the Board sit young people who have a lot of enthusiasm and want to use it for the development of youth and the development of our region.

Obraz

Co robimy?
What do we do?

Nasze główne działania koncentrują się wokół wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz upowszechnianiu kultury. Dążymy do ukształtowania się społeczeństwa angażującego się w sprawy swojej społeczności.Dbamy o promocję idei wolontariatu, aktywności społecznej. Nasze cele realizujemy poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, happeningów, koncertów i festiwali. 

Our main activities focus on supporting the development of children and young people, equal educational opportunities and dissemination of culture. We strive to shape a society that engages with its community. We take care to promote the idea of volunteering and social activity. We pursue our goals by organizing workshops, trainings, conferences, happenings, concerts and festivals.

Motto
Motto

Nie boimy się wyzwań. Wierzymy, że nie ma rzeczy nie możliwych do zrealizowania. 
We are not afraid of challenges. We believe that there are no impossible things.

Nasz zespół
Our teamObrazek


Barbara Janik 


Prezes fundacji, Koordynator finansowy 

Foundation president, Accounting coordinator


tel. biurowy +48 517 333 416

mail: barbara.janik.praca@gmail.comAlbert Janik 


Wiceprezes fundacji

Vice-president

Obrazek
Obrazek


Patrycja Aleksevych

Kierowniczka biura oraz asystentka zarządu

Office manager and board assistant


tel. biurowy +48 517 333 416

mail: patrycja.fundacja-cat@gmail.com

Wiktoria Walenciak

Koordynatorka projektów lokalnych i zagranicznych, koordynatorka Kafejki Językowej, półkolonii "Pociąg do Cooltury" i LCW 


Coordinator of local and international projects, coordinator of the Language Cafe and "Train to Coolture" summer and winter camps for kids and LCW


tel. +48 783 889 484
tel. biurowy +48 517 333 416

mail: wiktoriafundacjacat@gmail.com

Obrazek


Obrazek


Tetyana Didur

Koordynatorka projektów międzynarodowych, konsultantka Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska i opiekunka wolontariatu międzynarodowego


Coordinator of international and local projects, volunteer supervisor, consultant of the Eurodesk Poland Information Point


tel. biurowy: +48 517 217 890

mail: tetyana@fundacja-cat.plWiktoria Cieślawska

Asystentka koordynatora finansowego
oraz a
systentka koordynatora projektów

Financial and project coordinator assistant
and p
roject coordinator assistant


tel. biurowy +48 517 333 416

mail: wika.fundacjacat@gmail.com

Obrazek
Obrazek


Anouar Rejeb

Asystent koordynatora projektów

Project coordinator assistanttel. +48 733 271 605 (tylko po angielsku - english only)
tel. biurowy: +48 517 217 890

mail: anouar.fundacjacat@gmail.com
Amelia Salamon

Asystent koordynatora projektów

Project coordinator assistant


tel. biurowy: +48 517 217 890

mail: amelia.fundacjacat@gmail.com

ObrazekNatalia Kowalczyk 

Specjalistka ds. promocji i upowszechniania rezultatów
Koordynatorka mentoringu

Specialist for promotion and dissemination of results
Mentoring coordinator


tel. biurowy: +48 517 333 416

mail: promocja.cat@gmail.com
mentor.fundacja.cat@gmail.com

Obrazek


Skontaktuj się z nami!

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Temat
Wiadomość
Dodaj załącznik

Przepisz kod z obrazka (antyspam)
Captcha