Kim jesteśmy? 
About us

FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ narodziła się w Lesznie, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie z inicjatyw trzech młodych osób, wierzących w potencjał młodzieży i możliwość aktywizacji lokalnej społeczności. Jako pełnoprawna organizacja istniejemy od 30.12.2008 r. W Zarządzie Fundacji zasiadają ludzie, którzy entuzjazmu mają w nadmiarze i chcą go spożytkować działając na rzecz rozwoju młodzieży i rozwoju naszego regionu. 

FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ founded in Leszno on the initiative of three young people who believed in the potential of youth and the possibility of activating the local community. In the Board sit young people who have a lot of enthusiasm and want to use it for the development of youth and the development of our region.

Co robimy?
What do we do?

Nasze główne działania koncentrują się wokół wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz upowszechnianiu kultury. Dążymy do ukształtowania się społeczeństwa angażującego się w sprawy swojej społeczności.Dbamy o promocję idei wolontariatu, aktywności społecznej. Nasze cele realizujemy poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, happeningów, koncertów i festiwali. 

Our main activities focus on supporting the development of children and young people, equal educational opportunities and dissemination of culture. We strive to shape a society that engages with its community. We take care to promote the idea of volunteering and social activity. We pursue our goals by organizing workshops, trainings, conferences, happenings, concerts and festivals.

Dywiza
Motto

Nie boimy się wyzwań. Wierzymy, że nie ma rzeczy nie możliwych do zrealizowania. 
We are not afraid of challenges. We believe that there are no impossible things.

Nasz zespół
Our teamBarbara Janik
 


Prezes fundacji, H&R i księgowość 

Foundation president, H&R and accounting


telefon biurowy:  +48 888 496 548
tel. +48 783 937 113

mail: barbara.janik.praca@gmail.com

Obrazek


Obrazek


Albert Janik

Wiceprezes fundacji

Vice-president
Dorota Jagodzińska

Koordynatorka projektów lokalnych i zagranicznych,


telefon biurowy:  +48 888 496 548

mail: dorota.fundacjacat@gmail.com

Obrazek


Obrazek


Tetyana Didur

Koordynatorka projektów międzynarodowych, konsultantka Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska i opiekunka wolontariatu międzynarodowego krótkoterminowego. 


Coordinator of international and local projects, short-term volunteer supervisor, consultant of the Eurodesk Poland Information Point


tel. +48 576 216 536

mail: tetyana@fundacja-cat.plWiktoria Walenciak

Koordynatorka projektów lokalnych i zagranicznych, koordynatorka Kafejki Językowej, półkolonii "Pociąg do Cooltury" i LCW 


Coordinator of local and international projects, coordinator of the Language Cafe and "Train to Coolture" summer and winter camps for kids and LCW


tel. +48 783 889 484

mail: wiktoria@fundacja-cat.pl

Obrazek


Obrazek


Patrycja Aleksevych


Kierowniczka biura oraz asystentka zarządu 

Office manager and board assistant


telefon biurowy:  +48 888 496 548

mail: patrycja.fundacja-cat@gmail.comNatalia Kowalczyk 


Specjalistka ds. promocji i upowszechniania rezultatów

Specialist for promotion and dissemination of results


telefon biurowy:  +48 888 496 548

mail: promocja.cat@gmail.com

Obrazek


Obrazek


Grażyna Sujecka


Pomoc administracyjna

Administrative assistant


telefon biurowy:  +48 888 496 548

mail: gaga.fundacjacat@gmail.com
Skontaktuj się z nami!

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Temat
Wiadomość
Dodaj załącznik

Przepisz kod z obrazka (antyspam)
Captcha