Fundusz na rzecz instytutu Politechnicznego ANS w Lesznie

Obraz

O Instytucie

Instytut Politechniczny oferuje szeroki wybór kierunków o zróżnicowanych specjalnościach kształcenia. W naszym Instytucie istnieje możliwość podjęcia studiów według  leszczyńskiego modelu studiów dualnych na wszystkich oferowanych kierunkach:

  • Informatyce
  • Mechatronice
  • Mechanice i Budowie Maszyn
  • Elektrotechnice
  • Budownictwie

które umożliwiają zdobywanie wiedzy i doświadczenia równocześnie podczas trwania studiów.

W Instytucie Politechnicznym oferujemy wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, bazę laboratoryjną na Uczelni
i w oparciu o laboratoria w firmach.

W ramach programu ERASMUS+ studenci mają możliwość odbycia praktyk zawodowych, realizacji studiów 1 stopnia w wymiarze jednego semestru oraz studiów 2 stopnia na uczelniach zagranicznych na Węgrzech, w Niemczech, Finlandii i w Kazachstanie, z którymi PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie współpracuje.

Kształcimy praktyczne we współpracy z kilkudziesięcioma firmami z Leszna i Regionu Leszczyńskiego.

Po ukończeniu studiów 1 stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera  z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju i za granicą.

Firmy współpracujące z Instytutem Politechnicznym

Obraz

Działania