Wszystko co musisz wiedzieć zanim zgłosisz się na

Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski to indywidualne lub grupowe projekty wolontariackie, w których udział brać mogą młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat. Realizowane są one w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach nie będących członkami wspólnoty. Działania w ramach wolontariatu mają na celu rozwój, poszerzanie wiedzy, a także zdobycie wielowymiarowego doświadczenia. Wolontariat Europejski dodatkowo stwarza okazję do poznania nowych kultur oraz języków. 


Praca wolontariuszy międzynarodowych nie może przynieść nikomu korzyści materialnych, zastępować pracy zarobkowej, ani być wykonywana w zastępstwie czyjejś pracy etatowej. Wolontariat polega na pracy społecznej wykonywanej na rzecz zagranicznej organizacji lub instytucji o charakterze niekomercyjnym oraz na wsparciu lokalnej społeczności, wśród której przebywa się w czasie trwania wolontariatu. 


Europejski Korpus Solidarności 2021-2027 

To program Komisji Europejskiej, który umożliwia młodym ludziom zaangażowanie się w lokalne inicjatywy oraz udział w projektach wolontariatu, działaniach solidarnościowych, w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności.

Wyróżniamy dwa rodzaje projektów wolontariatu międzynarodowego:

1. Wolontariat indywidualny (2 tygodni–12 miesięcy) w formie transgranicznej lub w formie krajowej

2. Zespoły wolontariuszy (2 tygodni - 2 miesięcy) w formie transgranicznej lub w formie krajowejKto może wyjechać na Wolontariat Europejski? 

Każdy kto ma nie mniej niż 18 i nie więcej niż 30 lat i chce poświęcić swój czas na zaangażowanie się w projekt społeczny.Wolontariusze z mniejszymi szansami mogą w szczególnych przypadkach w projektach Wolontariatu Europejskiego uczestniczyć już w wieku 16 lub 17 lat. 

Jeśli cechuje Cię energiczność i entuzjazm, chcesz pomoc innym, a przy tym zdobyć doświaczenia i przyjaciół, program Wolontariat Europejski jest dla Ciebie. 

Istnieje możliwość indywidualnego lub grupowego wyjazdu na wolontariat. W indywidualnym działaniu w ramach Wolontariatu Europejskiego uczestniczy tylko jeden wolontariusz/wolontariuszka, jedna organizacja wysyłająca i jedna organizacja goszcząca. W projekcie grupowym może uczestniczyć do 30 wolontariuszy pracujących w jednej lub - jesli zostaną podzieleni na mniejsze grupy - w różnych organizacjach goszczących (mimo to działania są ukierunkowane tematycznie a kontakty między wolontariuszami zapewnione są regularnie). 

Decydując się na wolontariat musisz jednak pamiętać, że to nie jest wycieczka zagraniczna, ale ciężka praca w nowym, często odmiennym środowisku. Dlatego tak ważne jest, aby świadomie wybrać działanie zgodne z Twoimi zainteresowaniami i jednocześnie odpowiadające Twoim możliwościom. Zanim wyjedziesz, musisz mieć pewność, że jesteś w stanie podjąć się pracy na rzecz innych. Przygotuj się na obowiązki i rudności, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć. 

Pierwszeństwo wyboru według kryteriów Programu Młodzież w Działaniu ma młodzież defaworyzowana, t.j. młodzież, którama ze względu na różne czynniki mniejsze możliwości wzięcia udziału w innych programach. 

Gdzie i na jak długo można wyjechać? 

Krótkoterminowe działania trwają od 2 tygodni do 2 miesięcy, a długoterminowe od 2 do 12 miesięcy. 

Projekty odbywają się zarówno w obrębie, jak i poza Unią Europejską. 

Zrealizowanie Wolontariatu Europejskiego jest możliwe w "Krajach Programu" (wszyscy członkowie UE, Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia), oraz w sąsiadujących krajach (Albania,Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina), lub "Inne-Kraje Partnerskie na świecie" np. Ameryka Łacińska, Karaiby, Azja, Oceania.

Istotne jest jedynie to, żeby jeden z dwóch krajów (goszczących lub wysyłających) był z Unii Europejskiej.

Tematyka projektów, w których mogą wziąć udział wolonatriusze to m.in..

Świadomość europejska
Dialog międzyreligijny
Przeciwdziałanie dyskryminacji
Kultura i sztuka
Niepełnosprawność
Mniejszości
Równość płci
Polityka młodzieżowa
Media i system informacji / Informacja młodzieżowa
Edukacja poprzez sport i zajęcia na powietrzu
Zdrowie
Środowisko
Współpraca na rzecz rozwoju

Spis wszystkich akredytowanych organizacji znajduje się na stronie: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm. Baza danych jest dostępna w języku angielskim. Każda akredytowana organizacja ma przyporządkowany numer „EI”. Bazę można „przeglądać” pod kątem krajów, do których chcesz pojechać i tematyki działań, które Cię interesują.

System akredytacji, czyli sprawdzania możliwości goszczenia i wysyłania wolontariuszy oraz koordynowania projektów EVS został wprowadzony w krajach programu i Europy Południowo-Wschodniej. Wkrótcę w bazie znajdą się również organizacje z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu.


Jakie muszę ponieść koszty?


Koszty są niewielkie. Unia Europejska opłaca prawie wszystkie wydatki! Nie musisz martwić się o koszt zakwaterowania, ubezpieczenia, podróży, jedzenia! Dodatkowo masz zapewniony kurs języka kraju, do którego pojedziesz, a także kieszonkowe na drobne wydatki.

Jak wypełnić wniosek?
Zanim wypełnisz wniosek, musisz znaleźć organizację wysyłającą, która będzie Cię wspierała, i która wypełni z Tobą wniosek.


Nie wiesz do kogo się udać?

Odezwij się do nas! Fundacja CAT chętnie Ci pomoże!

Skontaktuj się z naszą Koordynatorką Wolontariatu wysyłanego Wiktoria Walenciak:
tel. +48 783 889 484 mail: wiktoria@fundacja-cat.pl

Aktualności