Cooltura w Lesznie


Projekt finansowany przez Miasto Leszno. W ramach projektu organizowane są wieczorki kulturowe i wieczorki filmowe. Celem projektu jest m.in. zachęcenie Mieszkańców Miasta Leszna do udziału w spotkaniach i wydarzeniach w mieście Leszno, wzrost zainteresowania kulturą, sztuką, teatrem, muzyką, zainteresowanie Mieszkańców Miasta Leszna innymi kulturami, rozpowszechnianie idei tolerancji wśród mieszkańców Leszna, rozwijanie edukacji kulturalnej wśród Mieszkańców Miasta Leszna, zmniejszenie barier kulturowych oraz językowych, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań niepożądanych/problemowych względem innych kultur,  zachęcenie Mieszkańców Miasta Leszna do nauki języka obcego i zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców Leszna w sprawy społeczne.

Obraz