Od 1 sierpnia 2016 Fundacja CAT jest partnerem w projekcie: CHARGER fighting youth unemployment by
developing the employability skills /ŁADOWARKA: Walka z bezrobociem młodzieży poprzez rozwój kompetencji niezbędnych do zatrudnienia.
Jest to projekt globalny - angażujący partnerów z Europy i Azji.

Celem projektu - jak sama nazwa wskazuje jest naładowanie baterii młodych ludzi i zaangażowanie ich wdziałania społeczne, dając im narzędzia niezbędne na rynku pracy. Bedziemy kładli nacisk na wsparcie tzw młodziezy NEET, czyli długotrwale bezrobotnej i takiej która ma mniejsze szanse na starcie. W projekt zaangażowany są organizacje:
Cazalla Interultural - Hiszpania, koordynator i inicjator projektu
Volunteer Spirit Association - Tajlandia
VOLUNTEERS INITIATIVE NEPAL - Nepal
PISTES SOLIDAIRES ASSOCIATION - Francja
Rural Centre for Human Interests - Indie

W ramach projektu przewidujemy m.in działania:
+ 6-13.02.2016 szkolenie w Lorce dla pracowników młodzieżowych. Jak globalnie wesprzeć młodzież na rynku pracy.
+ lokalne szkolenia dla młodzieży wzbogacające ich kompetencje na rynku pracy
+ wysłanie wolontariuszy na 6 miesięcy do organizacji z Nepalu, Tajlandii, Indii od marca do sierpnia 2017. Priorytetem będzie dla nas wysłanie wolontariuszy, którzy są z mniejszymi szansami, nie pracujących przez min 6 miesięcy, którzy nie uczestniczyli w projektach międzynarodowych i nie mają bogatego CV:)
+ goszczenie wolontariusza z Indii od marca do sierpnia 2017 /również osoba z mniejszymi szansami/