M(ożem)Y


M(ożemy)Y to projekt finansowany przez EKS. Jego celem jest uświadomienie jak ważna jest akceptacja i poczucie własnej wartości. Zwraca uwagę na temat mowy nienawiści i hejtu oraz ich negatywnego wpływu na społeczeństwo. 

Obraz