Korpus Solidarności w Fundacji CAT

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej ma przyjemność poinformować, że we współpracy z Centrum PISOP oraz Miastem Lesznem została wybrana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na Lokalnego Partnera dla Wolontariatu Korpusu Solidarności w Lesznie i subregionie…

Czytaj więcej