Informacje o projekcie

Głównym celem niniejszej propozycji jest wzmocnienie działań o charakterze solidarnościowym na terenie regionu ziemi leszczyńskiej za pomocą działań wolontariuszy zagranicznych, wspierających działalność wnioskodawcy w zakresie promocji wolontariatu, promowania obywatelstwa europejskiego oraz aktywn…

Czytaj więcej