Była to okazja do potwierdzenia i wzmocnienia wzajemnego zaufania między organizacjami partnerskimi, podsumowania naszych działań oraz skupienia się nad pomysłami.

Podczas spotkania omówiliśmy mocne strony i słabe, z jakimi boryka się każda organizacji członkowski, mając na celu dzielenie się i wymianę informacji w celu znalezienia rozwiązań i pomysłów na ulepszenie różnorodności i jakość międzynarodowego zaangażowania młodzieży.   

Omówiono różne tematy, od wolontariatu po mobilność edukacyjną, staże, szkolenia i edukację młodzieży na poziomie lokalnym, ale w szczególności europejskim.  Spotkanie to było również okazją do spojrzenia na sprawy pracy wykonywanej wewnątrz Federacji.

Łączna liczba młodych ludzi zaangażowanych w roku 2018 dzięki pracom sieci LE.MO.N to 1452 ( wzrost o około 1000 wolontariuszy w porównaniu z dwoma ostatnimi latami pokazuje wielką pracę wykonaną przez wszystkich specjalistów pracujących w sieci LE.MO.N) Wszyscy partnerzy potwierdzili ponownie, że Federacja wnosi w ich działania nowe projekty, nowych partnerów i wymianę dobrych praktyk.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Erasmus+Galeria zdjęć: