Jest to projekt, który koncentruje się na wolontariacie grupowym, rozpoczynamy nowy projekt finansowany z ESC. Pięciu różnych od 11 do 12 wolontariuszy, którzy będą pracować nad tworzeniem działań o następującej tematyce. Projekt ten będzie gościć wolontariuszy z Polski oraz z zagranicy. 

  •  Obywatelstwo i demokratyczne uczestnictwo
  •   Kultura
  •   Prawa człowieka

Wolontariusze będą koncentrować się na rozwijaniu przywództwa i Umiejętności komunikacyjne, praca z dziećmi, przygotowywanie warsztatów, Ich głównym zadaniem jest koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie wszystkich zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii zimowych. Odwiedzają szkoły, domy kultury i internaty, aby porozmawiać o podnoszeniu i kwestiach dotyczących praw człowieka, w oparciu o uzgodnione międzynarodowe standardy praw człowieka.

Będziemy również promować możliwości programu Europejskiego Korpusu Solidarności i projektów solidarnościowych .