Szkolenie skierowane do opiekunów wolontariuszy, nauczycieli oraz mentorów. Uczestnicy podczas szkolenia poznają zasady skutecznej komunikacji z młodzieżą. Omówimy nowoczesne zasady komunikowanie się z młodzieżą, czyli sposoby, które pozwolą dotrzeć do młodzieży i być przez nią słyszanym. Dowiemy się jak pracować z współczesną młodzieżą i diagnozować jej potrzeby. Omówimy psychofizyczne uwarunkowania młodzieży i ich wpływ na realizację wolontariatu, a także poznamy narzędzia z kreatywnej dramy.

18 maja w godzinach 10:00-12:00, online - platforma ZOOM