Wymagania od kandydatów:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • niekaralność (informacja z KRK)
 • certyfikat ukończenia kursu wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej);
 • odpowiedzialność, sumienność, punktualność, systematyczność
 • pełna dyspozycyjność podczas turnusów
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w kreatywnej, aktywnej, intensywnej pracy z dziećmi i młodzieżą
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • dobra kondycja fizyczna, zamiłowanie do sportu i tańca
 • umiejętność pracy w zespole i współpracy z różnymi grupami kulturowymi
 • towarzyskie usposobienie, optymizm, poczucie humoru, kreatywnoś

Zakres obowiązków:

 • praca w godzinach: 08:45-15:15 (zajęcia od 9:00-15:00), plus możliwość godzin świetlicowych
 • opieka nad uczestnikami przed zajęciami podczas zajęć, po warsztatach
 • prowadzenie dziennika zajęć
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia (rozkład tworzy organizator)
 • organizowanie gier i zabaw, m.in. sportowych, plastycznych, artystycznych
 • dbanie o materiały na spotkania
 • codzienne przygotowanie miejsca na warsztaty oraz sprzątania po zajęciach, dezynfekcja

Co oferujemy?

 • międzynarodowe środowisko pracy
 • możliwość pogłębiania znajomości języków obcych oraz rozwijania umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży
 • przyjazną atmosferę oraz bardzo dobre warunki pracy
 • wynagrodzenie – w oparciu o umowę zlecenie

Jak aplikować?

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, skanu certyfikatu oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz podpisanej Klauzuli informacyjnej na adres: wiktoriafundacjacat@gmail.com.W tytule wiadomości prosimy wpisać - "dot. Oferty pracy wychowawca lato 2020". Prosimy też o informację, którym turnusem jesteście zainteresowani.

 Załączniki: