Zapraszamy początkujących wolontariuszy-liderów!

Podczas szkolenia wzmocnicie i rozwiniecie zdolności komunikacyjne, organizacyjne i przywódcze.

Szkolenie składać będzie się z pięciu części, łączących wiedzę  teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi: 

1. Osobista analiza SWOT, czyli cztery kroki do samopoznania - dowiecie się jak identyfikować swoje mocne słabe strony oraz analizować szanse i zagrożenia z nich płynące oraz jak efektywnie rozwijać swoje zdolności potrzebne do wzrostu zawodowego i osiągania osobistych celów. 

2. Kto jest kim? - role w zespole według M. Belbina - zdobędziecie umiejętnoś rozpoznawania ról w zespole, indywidualnych tendencji do pewnych zachowań poszczególnych członków zespołu.

3. Jak mówić, żeby nas słuchano i jak słuchać, żeby do mnie mówiono? - warsztat z komunikacji: porozmawiamy o aktywnym słuchaniu, mowie ciała oraz 4 uniwersalne techniki asertywności. 

4. Jak kreatywnie rozwiązywać problemy? - poznacie metodę „6 kapeluszy” Edwarda de Bono opartą na myśleniu lateralnym. 

5. Od pomysłu do działania - nauczycie się jak tworzyć plan działania, dzielić zadania i wyznaczać terminy.