Szkolenia skierowane do początkujących wolontariuszy i osób zainteresowanych rozpoczęciem wolontariatu na terenie miasta Leszna, w różnym wieku, z różnym doświadczeniem życiowym i wykształceniem, pracujących z różnymi grupami społecznymi. 

Chcemy zainspirować i zmotywować Was do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza, angażowania się w sprawy lokalne i  otwierania się na zdobywanie nowych doświadczeń!

Dzięki szkoleniu:

Rozpoznacie własne potrzeby wolontariackie!

Dowiecie się jak korzystać z wolontariatu, gdzie szukać ofert wolontariatu lokalnego i zagranicznego!

Dowiecie się jak się przygotować do rozpoczęcia działań wolontariackich!