Szkolenie rozwojowe dla doświadczonych wolontariuszy-liderów, którzy poszukują możliwości rozwoju lub zaczynają tracić motywację do działania. 

 

Wolontariusze są osobami pracującymi na rzecz społeczności lokalnej, często odsuwającymi swoje potrzeby na drugi plan. 

Na szkoleniu pomożemy wam zatroszczyć się o siebie samych, jak i osoby z którymi współpracujecie na co dzień. 

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy wolontariuszy, rozwój zainteresowań w wybranych dziedzinach, podnoszenie kompetencji i ułatwienie podjęcia aktywności w nowych organizacjach. 

Mamy nadzieję, że zostaniecie wyposażeni w kompetencje, które zapobiegną wypaleniu podczas długoterminowych działań wolontariackich. Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej i praktycznej i zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej.

 

Plan szkolenia:

1. Zaawansowany warsztat asertywności: obrona własnych granic, asertywne reagowanie na uzasadnioną krytykę, asertywna odmowa oraz asertywne reagowanie w zespole. 

2. Komunikacja drogą do sukcesu: nabywanie umiejętności wyrażania siebie, mówienia i przyjmowanie komplementów, sztuka dawania i przyjmowania konstruktywnego feedbacku, umiejętność doceniania innych