W ramach poradnictwa dla Wolontariuszy zapraszamy osoby zainteresowane rozpoczęciem przygody z wolontariatem i obecnych wolontariuszy na dyżury koordynatora wolontariatu. Poradnictwo odbywać się będzie w siedzibie Fundacji CAT, ul. Więzienna 3.

Podczas spotkań otrzymacie informacje na temat formalnoprawnych aspektów wolontariatu (min. Umowy wolontariackie, prawa i obowiązki wolontariusza, obowiązki organizacji oraz miejsc gdzie mogą szukać oferty wolontariackie (m.in. System Obsługi Wolontariatu czy Baza Wolontariatu Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu).

Nasz koordynator pomoże wam zarejestrować się w bazie SOW, określić wasze kompetencje oraz potrzeby związane z działaniami (m.in. analiza potrzeb szkoleniowych, ustalenie miejsca realizacji wolontariatu) oraz zaplanować dalszą ścieżkę rozwoju wolontariackiego.