Nazwa projektu: Schroedinger's Culture(al) Dilemma

Organizacja Goszcząca: Curba de Cultură

Czas projektu: 48 tygodni w okresie od 01.09.2022 do 31.08.2023 

https://youth.europa.eu/solidarity/placement/29717 

OPIS AKTYWNOŚCI

Projekt Schroedinger Culture(al) Dillemma as ma na celu dostarczenie treści kulturalnych dla młodych ludzi do powiększonej społeczności gminy Izvoarele. Curba de Cultură skupia się na rozwoju nastolatków i młodzieży. Przewidywane działania to m.in.: - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z okolicy - warsztaty tańca, muzyki, teatru cieni i zmysłów - organizowanie imprez i przedstawień na terenie gminy - szkolenia z zarządzania kulturą i wydarzeniami - wycieczki piesze i wycieczki po gminie w celu zebrania materiałów promujących gminę - wydarzenie finałowe w gminie

ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I TRANSPORT

- zwrot kosztów podróży do 275 euro na koniec pobytu - zakwaterowanie w tradycyjnym domu wraz z resztą wolontariuszy - dieta i kieszonkowe - pozwolenia na komunikację miejską autobusem i samochodem w razie potrzeby na zajęcia

TRENING W TRAKCIE AKTYWNOŚCI

- wsparcie mentora - szkolenie językowe - koordynacja, materiały do ​​zajęć i sprzętu - szkolenia zadaniowe, takie jak budowanie zespołu, zdrowie i bezpieczeństwo, zarządzanie wydarzeniami, podstawowa praca z młodzieżą i dynamika grupy, komunikacja itp.

PROFIL UCZESTNIKA

- ma od 18 do 30 lat - jest dostępny na pełne 12 miesięcy mobilności - ma motywację do wolontariatu międzynarodowego - ma silną motywację do życia i pracy na wsi - jest zainteresowany nauką innego języka europejskiego - ma motywację do pracy z dziećmi i młodzieżą - interesuje się tworzeniem treści kulturowych (taniec, muzyka, teatr, film itp.) - ma motywację do rozwijania nowych kompetencji i nauki o rozwoju społeczności - ma dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie