13 czerwca 2023
Szkolenie skierowane do osób, które już podjeły działania wolontariackie i szukają możliwości rozwoju  umiejętnosci i kompetencji, a także szukają działań wolontariackich, których mogą się podjąć. Podczas szkolenia uczestnicy również rozpoznają swoje role spoleczne i dowiedzą się jak skutecznie komunikować się w zespole.