Eurodesk Polska obchodzi jubileusz. Świętujcie go razem z nami!

W 2003 roku, kiedy Polska przystępowała do Eurodesku, na palcach jednej ręki można było policzyć tych, którzy wiedzieli, czym jest ta inicjatywa. Jej początki sięgają 1990 r., kiedy to w Szkocji powstał projekt gromadzenia i udzielania informacji o Unii Europejskiej, przydatnych dla młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą. Obecnie sieć działa w 37 krajach, w Polsce Eurodesk i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych sieci informacyjnych w naszym kraju.

Dwudziesta rocznica przystąpienia Polski do Eurodesku to okazja do podsumowań i refleksji nad przyszłością. Obchody chcemy wykorzystać do rozmowy o roli informacji i doradztwa w zwiększaniu aktywności, kształtowaniu podstaw i uwalnianiu potencjału młodzieży. Nie zabraknie też wydarzeń „lżejszego kalibru” – organizowanych w wielu miejscach w Polsce happeningów, konkursów, quizów, gier, imprez plenerowych. Do udziału w wszystkich serdecznie zapraszamy.

~ Wawrzyniec Pater, koordynator Eurodesku w Polsce

Przeczytajcie więcej na https://20.eurodesk.pl/!