Poszukujemy 4 uczestników na szkolenie w Turcji  w ramach Erasmus+.

"Up&Up" w Giresun w Turcji, w dniach 1-9 września 2023 r.

 

PROFIL UCZESTNIKA

Zachęcamy do udziału osoby:

- 18+ lat (bez ograniczeń wiekowych)

- pracownicy młodzieżowi pracujący z młodymi ludźmi, zwłaszcza NEET

- którzy chcą dowiedzieć się więcej o NEET i bezrobociu wśród młodzieży

- którzy chcą rozwijać się w zakresie przedsiębiorczości młodzieży

- którzy potrafią pracować w języku angielskim

- osoby pracujące z młodzieżą: trenerzy, koordynatorzy projektów, opiekunowie, mentorzy, koordynatorzy wolontariatu i koordynatorzy pracy w organizacjach młodzieżowych koordynatorzy pracy w organizacjach młodzieżowych

CELE SZKOLENIA

- Podniesienie świadomości wśród osób pracujących z młodzieżą z krajów partnerskich na temat znaczenia przedsiębiorczości

- Poszerzenie wiedzy, wyposażenie w odpowiednie umiejętności i kompetencje do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

- Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości

- Zachęcanie młodzieży do udziału w zakładaniu własnej firmy jako przedsiębiorcy.

- Wspieranie kreatywności, konkurencyjności i poczucia inicjatywy w kierunku samozatrudnienia.

- Wzmocnienie pozycji osób pracujących z młodzieżą w celu podejmowania inicjatyw w zakresie promowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia na poziomie lokalnym.

- Stworzenie konkretnych planów rozpoczęcia działalności gospodarczej poprzez pracę zespołową osób pracujących z młodzieżą w wielokulturowym środowisku za pomocą metod edukacji pozaformalnej.

- Wzmocnienie sieci kontaktów między organizacjami pozarządowymi i osobami pracującymi z młodzieżą oraz zachęcenie młodych ludzi do udziału w projektach UE.

Opłata fee (bezzwrotna): 130 zł

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji prosimy o kontakt z Wiktorią Walenciak - Koordynatorką Projektów Międzynarodowych: wiktoriafundacjacat@gmail.com. Oczekujemy pełnego zaangażowania i aktywnego udziału w projekcie, a także prowadzenia działań upowszechniających po  jego zakończeniu.

PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAŁĄCZNIKÓW NA DOLE STRONY!!!Załączniki: