W czwartek 26 października 2023, w Bojanowie odbyły się dwa szkolenia:

Pierwsze dotyczyło budżetowania partycypacyjnego, które dostarczyło młodzieży niezbędnej wiedzy dotyczącej programów, możliwości dofinansowań, a także wyjazdów zagranicznych. Dzięki udziale w szkoleniu młodzież może zapoczątkować na poziomie lokalnym nowe działania w swojej szkole czy organizacjach pozarządowych

Drugie dotyczyło szkolenia w zakresie zwalczania i zapobiegania przemocy domowej, a w szczególności przestrzegania praw człowieka. Młodzież została uświadomiona o tym jak ważne jest poszanowanie praw człowieka, jak możemy pomagać i wspierać osoby doświadczające przemocy domowej, a także gdzie szukać pomocy. Mocno został też poruszony temat dyskryminacji, uprzedzeń i stereotypów, dzięki czemu młodzież przyjęła inny punkt widzenia niż dotychczas.

Szkolenie było dofinansowane z programu Erasmus+ w ramach projektu REVIVE, nr 101051131. Galeria zdjęć: