Nazwa projektu: EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROJECT WITH GRUCA ASSOCIATION 2024
Wiek wolonatriuszy: 18-30 lat
Okres wolonatriatu: 50 tygodni od 01.09.2024 do 30.09.2025
Miejsce: CENTRO FONTI SAN LORENZO APS - GRUCA
TERMIN ZGŁOSZEŃ: JAK NAJSZYBCIEJ

OPIS
Nasz projekt obejmuje dwa obszary projektowe i zachęca do podjęcia praktycznych działań mających na celu poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym i naturalnym w zakresie zapobiegania środowisku, promocji terytorium i dobrobytu społeczności. Celem jest z jednej strony zapoznanie młodych ludzi z lokalną kulturą, tradycjami i zwyczajami, z drugiej zaś szerzenie od najmłodszych lat dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i odpowiedzialnych zachowań. Aby osiągnąć te cele, działania będą prowadzone w określonych miejscach o znaczeniu historycznym i środowiskowym, takich jak wioska Villa Ficana, ważna i historyczna dzielnica, oraz w przedszkolach z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. wszystkich sześciu wolontariuszy będzie zaangażowanych w różne działania we współpracy z lokalną organizacją i nuovi amici, tj. pracę w ogrodzie ekologicznym, sklepie z używaną odzieżą i inne działania, które zostaną określone w trakcie projektu. grupa będzie pracować w 2 małych grupach po trzy osoby.

ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I TRANSPORT

Jeśli chodzi o wyżywienie, wolontariusz otrzyma na początku każdego miesiąca dietę na własne utrzymanie oraz miesięczną dietę na własne potrzeby. Ponadto wolontariusze będą mogli swobodnie korzystać z warzyw, które uprawiają sezonowo w ekologicznym ogrodzie Sasso d'Italia. Wreszcie wolontariusze będą mogli poruszać się pieszo, ponieważ Ficana znajduje się zaledwie 15 minut spacerem od centrum miasta.

TRENING W TRAKCIE DZIAŁANIA

Wolontariuszom będą pomagać członkowie stowarzyszenia Gruca w aklimatyzacji w nowym środowisku oraz w rozwiązywaniu wszelkich problemów natury praktycznej i logistycznej. Do każdego obszaru projektowego wolontariuszom zostanie przydzielony opiekun, który wprowadzi ich w zadania i będzie wspierał przez cały czas trwania projektu. Gruca zapewni wolontariuszom dwumiesięczny kurs języka włoskiego, a także możliwość dołączenia do platformy wsparcia językowego online zapewnianej przez Program ESC. Wezmą także udział w szkoleniu po przybyciu na miejsce i spotkaniu oceniającym śródokresowym zorganizowanym przez Narodową Agencję

PROFIL UCZESTNIKA

Projekt nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności ani wiedzy. Szukamy jedynie motywacji i chęci rozwoju w nowym dynamicznym środowisku pełnym zmian i nowych pomysłów. Wolontariat nie ma charakteru zarobkowego i ma na celu jedynie wspieranie społeczności lokalnej. Poniższe umiejętności są zalecane, jednakże nie są wymagane i zostaną nabyte wraz z czasem trwania projektu: Wiedza o dziedzictwie kulturowym, Znajomość nauk przyrodniczych, Wystąpienia publiczne, Odporność, Doświadczenie w pracy z dziećmi, Umiejętność adaptacji, Praca zespołowa, Społeczność media, projektowanie graficzne.

 

Jeśli jesteś chętny prosimy o kontakt z Wiktorią Walenciak - Koordynatorką Projektów Międzynarodowych (wiktoria@fundacja-cat.pl). 

Oczekujemy pełnego zaangażowania i aktywnego udziału w projekcie, a także prowadzenia działań upowszechniających po  jego zakończeniu.
PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAŁĄCZNIKÓW NA DOLE STRONY!

 Załączniki: