Nazwa projektu: ESC IN CENTRO FONTI SAN LORENZO 2024
Wiek wolonatriuszy: 18-30 lat
Okres wolonatriatu:  50 tygodni w terminie 01/09/2024 to 30/11/2025
Miejsce: Recanati, Włochy - CENTRO FONTI SAN LORENZO APS
TERMIN ZGŁOSZEŃ: JAK NAJSZYBCIEJ

OPIS

Centro Fonti San Lorenzo codziennie pracuje na rzecz swojej społeczności, zachęcając do współistnienia i wymiany międzypokoleniowej wśród osób starszych, dorosłych, nastolatków i dzieci. Centrum Młodzieży codziennie oferuje, dzięki pracy wolontariuszy i profesjonalnych pedagogów, wykwalifikowaną usługę edukacyjną oraz propozycje związane z kulturą, sztuką, muzyką, konsumpcją krytyczną, środowiskiem i demokracją uczestniczącą. Do wyboru będziesz mieć jedno lub więcej z poniższych zajęć - praca z dziećmi w dynamicznym kontekście - Młodzieżowy Ośrodek Agregacji - Dbanie o Dobra Wspólne (ogród, plac, ośrodek agregacji); - Proponowanie i zarządzanie szkoleniami i kursami - Komunikacja, organizacja i promocja wydarzeń - Wspieranie budowania społeczności edukacyjnej w sąsiedztwie - Działania na rzecz promocji solidarności w Europie - Promowanie włączenia poprzez zajęcia sportowe - Promocja i animacja ASK, ( nasza nowa przestrzeń) wspólna kuchnia/bar.

ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I TRANSPORT

Będziesz mieszkać w mieszkaniu w Recanati, 1 minutę spacerem od Centro Culturale Fonti San Lorenzo i 15 minut od centrum miasta. Będziesz miał pokój typu twin we wspólnym mieszkaniu. Zapewnimy także kieszonkowe na zakupy i wyżywienie oraz kieszonkowe na wydatki osobiste. Koszty podróży zostaną zwrócone na zasadach określonych przez Komisję Europejską

TRENING W TRAKCIE DZIAŁANIA

Szkolenie przed wyjazdem do działań transgranicznych, gwarantowane przez organizacje uczestniczące; - Szkolenie po przybyciu na miejsce, gwarantowane przez agencję krajową; - Ocena pośrednia gwarantowana przez agencję narodową; Ponadto stowarzyszenie zapewnia całe wsparcie edukacyjne w codziennych czynnościach w oparciu o antyautorytarne i samodzielnie zarządzane metodologie, a także zajęcia z języka włoskiego, oprócz OLS (wsparcie językowe online) zapewniane przez Komisję Europejską.

PROFIL UCZESTNIKA

Poszukujemy 8 wolontariuszy. Idealny wolontariusz powinien być osobą, która na co dzień czuje chęć pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi. Poszukujemy osoby wpisującej się w wartości ośrodka kulturalnego takie jak tolerancja, międzykulturowość, partycypacja, demokracja i praca zespołowa. Typowy profil wolontariusza: - być otwartym i pozytywnie nastawionym; - elastyczność w dostosowywaniu się do ewentualnych zmian - inicjatywa, kreatywność i szacunek do innych i do odmiennych pomysłów; - zmotywowany do pracy z ludźmi; - zdeterminowany, aby dowiedzieć się więcej - komunikatywny

Jeśli jesteś chętny prosimy o kontakt z Wiktorią Walenciak - Koordynatorką Projektów Międzynarodowych (wiktoria@fundacja-cat.pl). 

Oczekujemy pełnego zaangażowania i aktywnego udziału w projekcie, a także prowadzenia działań upowszechniających po  jego zakończeniu.
PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAŁĄCZNIKÓW NA DOLE STRONY!

 Załączniki: