Spotkanie mimo krótkiego czasu trwania tj. 1 dzień roboczy było bardzo owocne. Omówiliśmy działanie sieci,  zaplanowaliśmy następne projekty, podsumowaliśmy dotychczasowe działania. 
Realizacja spotkania była możliwa dzięki dotacji ERASMUS + pozyskanej przez francuskiego partnera Pistes Solidaires.