Naszymi Partnerami są: 1. PREDICT CSD Consulting Rumunia (Koordynator Projektu) 2. Schultz Development Rumunia 3. "Aurel Vlaicu" University of Arad Rumunia 4. Millenium Center Rumunia 5. Dacorum CVS Wielka Brytania 6. Asociación Cultural Integra Hiszpania 7. OPEI Cypr 8. EURO-NET Włochy
Koordynatorka projektu po stronie Fundacji: Monika Pawlak.
Wsparcie merytoryczne po stronie Fundacji: Marlena Pujsza- Kunikowska