Tym razem w spotkaniu weźmie udział Marlena Pujsza- Kunikowska, ponieważ tematem przewodnim będzie EVS i zawiązywanie Partnerstwa między organizacjami działającymi w tym obszarze programu Erasmus+. Jako doświadczona i niezwykle kompetentna osoba w tym zakresie będzie reprezentować Fundację wymieniając się dobrymi praktykami i czerpiąc wiedzę od innych.