Podczas wyjazdu odwiedziliśmy cmentarze pamięci, oczyściliśmy nagrobki z mchu i zielska, zapaliliśmy znicze pojednania.


Projekt realizowany dzięki dotacji Fundacji BZ WBK.