Ten projekt zbudował co najmniej 2 następujące innowacyjne produkty:

  1. Szkolenie online dla pracowników młodzieży, dostępne w języku angielskim dla wszystkich zainteresowanych;
  2. Praktyczne narzędzia przydatne dla pracowników młodzieżowych w trakcie i po zakończeniu projektu: THE CAREER BOX – interaktywny przewodnik kariery zawodowej, THE SIMULATION BOX of JOBS - szkolenie online dotyczące jednej z kompetencji kluczowych – uczenie się, jak się uczyć (learning to learn);

Konsorcjum składało się z 9 partnerów z 6 krajów: Predict CSD Consulting, Millennium Center youth organization, “Aurel Vlaicu” University of Arad, Schultz Development (Rumunia), Dacorum Council for Voluntary Service (Wielka Brytania), Asociacion Cultural Integra (Hiszpania), Organization for Promotion of European Issues (Cypr), Fundacja Centrum Aktywności Twórczej (Polska) and Euro-Net (Włochy).

Główne działania podjęte w ramach projektu:

A1- Przygotowanie projektu, zakup materiałów, nawiązanie lokalnej

A2 - Przygotowanie partnerów do spotkania międzynarodowego

M1 – Spotkanie z partnerami projektowymi ze wszystkich krajów – szczegółowe planowanie

A3 - Uruchomienie i uaktualnianie strony internetowej projektu

O1 - Interaktywny przewodnik kariery zawodowej - CAREER BOX

O1-1- Przygotowania do utworzenia interaktywnego przewodnika po karierze zawodowej - CAREER BOX

O1-2- Wdrożenie interaktywnego przewodnika po karierze zawodowej - CAREER BOX

O1-3- Rozpowszechnianie interaktywnego przewodnika po karierze zawodowej - CAREER BOX

O1-4- Potencjalne działania związane z prowadzeniem interaktywnej poradnictwa zawodowego

O1-5- Ewaluacja interaktywnego przewodnika po karierze zawodowej

O2- THE SIMULATION BOX OF JOBS

O2-1- Praktyczne zadady dotyczące THE SIMULATION BOX OF JOBS

O2-2- Opisy 10 reprezentacyjnych zawodów

O2-3- Tworzenie przynajmiej 10 reprezentacyjnych filmów obrazujących 10 wcześniej wybranych zawodów

O2-4- Tworzenie symulacji online dla 10 wybranych zawodów

O2-5- Rozpowszechnianie THE SIMULATION BOX OF JOBS

O2-6- Potencjalne działania związane z prowadzeniem THE SIMULATION BOX OF JOBS

O2-7- Ewaluacja THE SIMULATION BOX OF JOBS

M2- Spotkania z projektowymi partnerami ze wszystkich krajów - gromadzenie danych i integracja tego, co zostało zrealizowane w poprzednim kroku i przygotowanie kolejnych kroków - około 2-3 dni.

O3- Kurs i narzędzie oceny jednej z kluczowych kompetencji: uczenia się, jak się uczyć (learning to learn)

O3-1- Przygotowania: praktyczne ustalenia dotyczące kursu online skupione na kompetencji uczenia się, jak się uczyć (learning to learn)

O3-2- Opracowanie pierwszych wniosków modułu online skoncentrowane na zdobywaniu podstawowych elementów kluczowej kompetencji

O3-3- Wdrożenie kursu online uczenia się, jak się uczyć (learning to learn)

O3-4- Upowszechnianie kursu online uczenia się, jak się uczyć (learning to learn)

M3- Spotkanie projektowych partnerów ze wszystkich krajów

4- Sieć (the network) - społeczność osób zainteresowanych procesem uczenia się, jak się uczyć (learning to learn) O4- Kurs online: pracownik młodzieżowy

O4-1- Praktyczne ustalenia dotyczące szkolenia online pracowników młodzieżowych

O4-2- Wdrożenie szkolenia online dla pracowników młodzieżowych

O4-3- Rozpowszechnianie szkolenia online dla pracowników młodzieżowych

O4-4- Potencjalne kontynuacje szkolenia online dla pracowników młodzieży

O4-5- Ewaluacja kursu online: pracownik młodzieżowy

O5- Kurs: pracownik młodzieżowy (twarzą w twarz) 

O5-1- Praktyczne ustalenia dotyczące szkolenia pracowników młodzieżowych

O5-2- Wdrożenie szkolenia dla pracowników młodzieżowych

O5-3- Rozpowszechnianie szkolenia dla pracowników młodzieżowych

O5-4- Potencjalne kontynuacje szkolenia dla pracowników młodzieży

O5-5- Ewaluacja kurs: pracownik młodzieżowy

A5- Sieć (the network) - wirtualna społeczność młodych pracowników w Europie 

M4- Analiza podjętych kroków i wyników uzyskanych w okresie testowania

E1- Ostatnie międzynarodowe wydarzenie upowszechniające wyniki projektu: “The boxes of a youth worker – the European challenge”

E1-B1- Przygotowanie wydarzenia “The boxes of a youth worker – the European challenge”

E1-B2- Rozpowszechnienie wydarzenia “The boxes of a youth worker – the European challenge”

E1-B3- Wydarzenie “The boxes of a youth worker – the European challenge”

E1-B4- Kolejna podróż po “The boxes of a youth worker – the European challenge”

E1-B5- Ewaluacja wydarzenia “The boxes of a youth worker – the European challenge”

A6 - Miesięczna ewaluacja projektu - wraz z partnerami

A7 – Końcowa ewaluacja

A8 - Monitorowanie projektu

A9 - Przygotowanie raportu z projektu

 

 

Bezpłatne kursy / moduły online dla młodzieży i pracowników młodzieżowych:

 

Utwórz użytkownika http://thevoyage.eu i rozpocznij odkrywanie wybranego przez siebie kursu/ów:

 

4) Kurs online – Pracownik Młodzieżowy

Kurs: Pracownik Młodzieżowy skierowany jest do tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o "przewodnikach młodzieżowych" („the youth guides"). Kurs zawiera następujące: opis zawodu pracownika młodzieżowego, krótka historia pracy z młodzieżą, obowiązki pracownika młodzieżowego w programie Erasmus +, dynamika grupy, komunikacja, rodzaje inteligencji, proces uczenia się, motywacja, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie konfliktami, osobisty plan zawodowy, cele SMART, współpraca wewnątrz społeczności i informowanie młodych ludzi.

Bezpośredni dostęp: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=15

 

3) Kurs online – uczenie się, jak się uczyć (learning to learn)

Kurs szkoleniowy online i narzędzie oceny dla jednej z kluczowych kompetencji: uczenia się, jak się uczyć (learning to learn). Oto najważniejsze rozdziały / kroki:

- Przegląd umiejętności uczenia się, jak się uczyć (learning to learn);

- Zarządzanie czasem;

- Zarządzanie informacją;

- Właściwy styl szybkiego nauczania.

Bezpośredni dostęp: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=12

2) The Simulation box of jobs - obszar interaktywny

Moduł ten pomoże Ci określić, jakie zawody najlepiej Ci odpowiadają z 10 pierwszych, które tutaj proponujemy: pielęgniarka, lekarz, operator motoryzacyjny, przedstawiciel handlowy, kierownik, kierowca, nauczyciel, inżynier, programista IT, sportowiec.

Bezpośredni dostęp: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=7

1) The Career Box - Interaktywny przewodnik po karierze zawodowej

Znajdziesz tu narzędzia, które pomogą Ci przygotować się do rozpoczęcia kariery w dzisiejszych czasach, od odkrywania Twoich wewnętrznych preferencji do przygotowania się do wywiadu.

Bezpośredni dostęp: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=5

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 0040722977094 lub napisz contact@thevoyage.eu.

Uczestnicy: Te moduły / kursy mogą być odkrywane przez pracowników młodzieżowych w celu wsparcia procesu uczenia się. Ponadto pracownicy młodzieżowi mogą korzystać z tych podstawowych modułów / kursów, lub części z nich, w ich pracy z młodzieżą.

Projekt: Te moduły / kursy zostały zrealizowane w ramach projektu E + " The suitcase, the map and the voyage of a youth worker ", finansowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat projektu i modułów online opracowanych w projekcie można znaleźć pod adresem http://thevoyage.eu.

Partnerzy: Zespół projektu składa się z: Predict CSD Consulting (Rumunia), Schultz Development (Rumunia), Aurel Vlaicu University in Arad (Rumunia), Millennium Center Association (Rumunia), Dacorum Council for Voluntary Service (Wielka Brytania), Asociacion Cultural Integra (Hiszpania), Fundacja Centrum Aktywnosci Tworczej (Polska), Organization for Promotion of European Issues (Cypr) and EURO – NET (Włochy).