Uczestnicy wzięli udział w warsztatach oraz spotkaniach, których celem było przetestowanie powstałych w ramach projketu narzędzi e-learningowych oraz dyskusna nad tematem rozwoju młodzieży w Europie w kontekście zwiększenia ich zatrudnienia. 

Z Fundacji CAT udział w spotkaniu wzięła Magdalena Domagała oraz Natalia Kaźmierska.